เช็ค! ชื่อ 199 องค์กร ได้รับจัดสรรฉีด 'ซิโนฟาร์ม' ระยะที่ 2 จำนวน 79,213 คน

เช็ค! ชื่อ 199 องค์กร ได้รับจัดสรรฉีด 'ซิโนฟาร์ม' ระยะที่ 2 จำนวน 79,213 คน

เช็คด่วน! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศชื่อ 199 องค์กร ได้รับจัดสรรฉีด 'ซิโนฟาร์ม' ระยะที่ 2 จำนวน 79,213 คน

เช้านี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแจ้งรายชื่อบริษัทที่ได้รับการจัดสรร วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล เพิ่มเติม จำนวน 199 องค์กร/บริษัท รวมเป็นจำนวนบุคคล 79,213 คน

เนื่องจากองค์กร/บริษัทของท่านได้ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายได้เนื่องจากโควต้าการจัดสรรวัคซีนเต็มจำนวนตามประกาศไปก่อนนั้น

โปรดตรวจสอบรายชื่อบริษัทได้ที่นี่

กรุณาตรวจสอบอีเมลผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อรับรหัสล็อกอินเข้าระบบ ผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th  กดเลือกเมนู “2 ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน

ทั้งนี้ กรุณาโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนวัคซีนที่บริจาค) ภายในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. และอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินเข้ามาภายในวันพฤหัสที่ 12 สิงหาคม 2564 หากไม่สามารถเข้ามาดำเนินการตามเวลาที่กำหนด และท่านยังประสงค์รับการจัดสรรท่านจะได้รับการจัดสรรวัคซีนอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไปเมื่อได้ทำการโอนเงินแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564
ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

162856006480