อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,114 จับตาปริมณฑล อุบลฯ สระบุรี

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,114 จับตาปริมณฑล อุบลฯ สระบุรี

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ยอดพุ่ง 3,114 ราย จับตาปริมณฑล อุบลฯ สระบุรี โคราช

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 1 กรุงเทพมหานคร 3114 ราย
2 สมุทรปราการ 1388 ราย
3 สมุทรสาคร 1378 ราย
4 ชลบุรี 1318 ราย
5 นนทบุรี 803 ราย
6 ปทุมธานี 708 ราย
7 อุบลราชธานี 615 ราย
8 นครปฐม 557 ราย
9 สระบุรี 504 ราย
10 นครราชสีมา 440 ราย162848780367


162848768322


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อยังสูงคงอันดับที่ 1 ของประเทศไทย ปริมณฑลน่าเป็นห่วงไม่ลด ชลบุรี สมุทรสาคร ยอดสูง จับตาอุบลราชธานี สระบุรี นครราชสีมา ยอดพุ่ง162848756666


วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 19,603 ราย
หายป่วยแล้ว 527,908 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 747,245 ราย
เสียชีวิตสะสม 6,259 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

162849104530

สรุปสถานการณ์โรคโควิด 19 วันนี้ 9 ส.ค. 64

• สถานการณ์ทั่วโลกแนวโน้มคงที่
• การแพร่ระบาดคงที่และบางจังหวัดลดลงเล็กน้อย
• ติดเชื้อในครอบครัว ชุมชน โรงงาน ตลาด ศาสนสถาน เป็นส่วนมาก
• พบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาตามแนวชายแดนต่อเนื่อง (เมียนมา มาเลเซีย)

162849106150

162849111065

162848776565


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 203,441,157 ราย
อาการรุนแรง 98,880 ราย
รักษาหายแล้ว 182,740,086 ราย
เสียชีวิต 4,307,387 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 36,543,338 ราย
2. อินเดีย จำนวน 31,969,588 ราย
3. บราซิล จำนวน 20,165,672 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,447,750 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,305,158 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 37 จำนวน 776,108 ราย

162848845468

162848844356

162848843283

1628488421100162848804514

เกาะติดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์
เดือนสิงหาคม 2564 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564


162848862022

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 8 ส.ค. 2564)
รวม 20,669,780 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 8 สิงหาคม 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 191,145 โดส
เข็มที่ 1 : 143,071 ราย
เข็มที่ 2 : 23,693 ราย
เข็มที่ 3 : 24,381 ราย
--
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 15,986,354 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 4,461,861 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 221,565 ราย