กระทรวงพม. ลงพื้นที่มอบ 'ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19' ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

กระทรวงพม. ลงพื้นที่มอบ 'ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19' ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

กระทรวง พม. จับมือ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เขตพระโขนง และอีก 7 เขต กทม. มอบ 'ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19' ช่วยเหลือ 'ผู้ป่วยติดเตียง' ในชุมชน เตรียมจัดทำเพิ่มให้เป็น 10,000 ถุง ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

วันนี้ (7 ส.ค. 64) เวลา 13.30 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วย พม. โทร. 1300 และสำนักงานเขตพระโขนง กทม. ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกัน ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ซอยสุขุมวิท101/1 เขตพระโขนง กทม.

เพื่อมอบถุงยังชีพ "ถุงกำลังใจ สู้โควิด-19" ซึ่งภายในถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค และยาที่มีความจำเป็น ให้กับผู้แทนชุนชนเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในชุมชนจำนวน 5 ราย อีกด้วย

162833418760

      

นางพัชรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น กระทรวง พม. จึงมีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง

ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้เงินบริจาคจากบัญชี "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" จัดทำถุงยังชีพ  "ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19" จำนวน 6,796 ชุด อีกทั้งกระทรวง พม.ได้จัดทำถุงยังชีพ "ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19" เพิ่มให้เป็น 10,000 ถุง และจะจัดทำเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยติดเตียงที่เดือดร้อนในพื้นที่ กทม. ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ควบคุมเข้มงวดและสูงสุด

162833418756

โดยระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค. 2564 ได้กำหนดการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อมอบถุงยังชีพ "ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19" จำนวน 3,565 ถุง โดยในแต่ละวัน มีการแบ่งทีม พม. ออกเป็น 8 ทีมๆ ละ 1 เขต และส่วนที่เหลือจะร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อจัดส่งถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงอย่างทั่วถึงและรวดเร็วต่อไป สำหรับวันนี้เป็นวันที่สองของการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ "ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19" จำนวน 929 ถุง ของทีม พม. ทั้ง 8 ทีม ซึ่ง มีผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมลงพื้นที่ใน 8 เขต กทม. ได้แก่ เขตพระโขนง คลองสาน ตลิ่งชัน บางแค ห้วยขวาง หลักสี่ คันนายาว และคลองสามวา 

162833418828

  • พบกลุ่มเปราะบางต้องการความช่วยเหลือ


นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพบเห็น ผู้ป่วยติดเตียง หรือ กลุ่มเปราะบาง กำลังประสบปัญหาทางสังคมและความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่

1) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300

2) สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 

3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ

4) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่