อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 4,140 จับตาปริมณฑล โคราช สระบุรี

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 4,140 จับตาปริมณฑล โคราช สระบุรี

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 4,140 จับตาปริมณฑล โคราช สระบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 
162814197161


1 กรุงเทพมหานคร 4,140 ราย
2 สมุทรปราการ 1,326 ราย
3 ชลบุรี 1,326 ราย
4 สมุทรสาคร 1,279 ราย
5 นนทบุรี 754 ราย
6 นครราชสีมา 565 ราย
7 สระบุรี 494 ราย
8 ปทุมธานี 463 ราย
9 ฉะเชิงเทรา 449 ราย
10 พระนครศรีอยุธยา 427 ราย


162814191452
สรุปสถานการณ์โรคโควิด 19 วันนี้ 5 ส.ค. 64


• สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อคงที่ ประเทศเพื่อนบ้านยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องลดลง
• ในประเทศ ติดเชื้อเพิ่มขึ้นใน กทม. และปริมณฑล ในภูมิภาคหลายพื้นที่
• ผู้ป่วยอาการรุนแรง และเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
• ยังคงมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าประเทศต่อเนื่อง (กัมพูชา เมียนมา)
• ตลาด โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง และในบ้านยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ข้อมูล-กรมควบคุมโรค สธ.
SC ศปก.ศบค.

162814185681

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 200,989,081 ราย
อาการรุนแรง 93,601 ราย
รักษาหายแล้ว 180,990,112 ราย
เสียชีวิต 4,270,029 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 36,176,471 ราย
2. อินเดีย จำนวน 31,810,782 ราย
3. บราซิล จำนวน 20,026,533 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,356,784 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,207,416 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 40 จำนวน 693,305 ราย
162814177128

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 20,920 ราย
หายป่วยแล้ว 446,306 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 664,442 ราย
เสียชีวิตสะสม 5,569 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 473,732 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 693,305 ราย
เสียชีวิตสะสม 5,663 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 สิงหาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 18,961,703 โดส
--
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 290,616 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 92,991 ราย

162814838272
162814829145

162814828058

162814827131

162813839763

DGA จัดทำระบบค้นหา แล็บตรวจโควิด ได้ง่ายๆ
ด้วยระบบค้นหาแล็บตรวจโควิดทั่วประเทศ
ที่รวบรวมจากอาสาสมัครหลากหลายแห่ง
ค้นหาได้เลยที่ covid-lab.co