เต็มแล้ว ! ลงทะเบียน 'วัคซีนซิโนฟาร์ม' บุคคลธรรมดา รอบ 2

เต็มแล้ว ! ลงทะเบียน 'วัคซีนซิโนฟาร์ม' บุคคลธรรมดา รอบ 2

หลังจากที่ 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดลงทะเบียน 'วัคซีนซิโนฟาร์ม' บุคคลธรรมดา รอบ 2 ในวันนี้ (4 ส.ค. 64) เวลา 10.10 น. จำนวน 75,000 ราย ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานมีการลงทะเบียนเต็มจำนวน ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถจองวัคซีนได้เวลา 14.00 น.

หลังจากที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรร วัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับ บุคคลธรรมดา วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) เวลา 10.10 น. จำนวน 75,000 ราย โดยระบุว่า ให้ผู้ที่จะลงทะเบียน อย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชั่น CRA SINOP เป็นเวอร์ชันล่าสุด

และลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนไทย คนต่างชาติใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น

162805346131

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

  • ลงทะเบียนเต็มแล้ว 
หลังจากนั้น เวลาประมาณ 11.45 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งผ่านหน้าเฟซบุ๊ค โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า ขณะนี้การลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 2 เต็มจำนวนแล้ว
ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถกลับเข้ามาจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีด และโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
เลือกวันนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 29 สิงหาคม 2564
162805346222
 
  • เลือกโรงพยาบาลฉีด 'ซิโนฟาร์ม' 
สำหรับ รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน“ซิโนฟาร์ม”สำหรับบุคคลธรรมดา รอบที่ 2 (วันที่ 4 สิงหาคม 2564) ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนและชำระเงินค่าวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว (อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส
สามารถเลือกวันเข้าฉีด 'วัคซีนซิโนฟาร์ม' กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการ ระหว่างวันที่ 16-29 สิงหาคม 2564 และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง
ดูข้อมูลโรงพยาบาลเพิ่มเติม ได้ทาง > https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1540
162805346292