‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารทรงปรุง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่สถาบันโรคทรวงอก

‘ในหลวง’ พระราชทานอาหารทรงปรุง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่สถาบันโรคทรวงอก

“ในหลวง” พระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่สถาบันโรคทรวงอก ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ชั้น 10 อาคาร 7 สถาบันโรคทรวงอก

162804856898

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่สถาบันโรคทรวงอก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมี พ.ต.สุรนาท นะว่ากาศ ผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน เรืออากาศโทปิยะวัชร เลิศสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก พร้อมด้วยนางพัชณี ร่มตาล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางรัชนี หงษ์พงษ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก เข้าร่วมพิธีรับมอบของพระราชทานดังกล่าว ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ชั้น 10 อาคาร 7 สถาบันโรคทรวงอก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

162804856750

162804856720

162804856533