‘ไทย - สวิตเซอร์แลนด์’ ผลักดันความร่วมมือผลิตวัคซีนโควิด

‘ไทย - สวิตเซอร์แลนด์’ ผลักดันความร่วมมือผลิตวัคซีนโควิด

"รองประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์" เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และร่วมหารือ "ดอน ปรมัตถ์วินัย" ผลักดันความร่วมมือการผลิตวัคซีนโควิด-19 เพื่อรับมือความท้าทาย พร้อมตอกย้ำความสัมพันธ์ 90 ปีที่พร้อมก้าวไปข้างหน้า

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบปะหารือกับนายอิกนาซิโอ กัสซิส รองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศสมาพันธรัฐสวิส  เห็นพ้องผลักดันการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการผลิตวัคซีนโควิด-19 ตลอดจนความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมจากผลกระทบของโควิด-19 และรับมือกับความท้าทายต่างๆ ของโลก

ในการหารือครั้งนี้ ยังเน้นการกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนสองประเทศ และการท่องเที่ยวระหว่างไทย - สวิตเซอร์แลนด์ในอนาคต

162797340627

รองนายกรัฐมนตรี ได้ใช้โอกาสการเข้าร่วมการประชุมผลักดันความร่วมมือภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG และหารือถึงความตกลงการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ตลฃอดจนให้ความสำคัญในเรื่องพลังงานสะอาด โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเชิญชวนสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติมในสาขาการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ เครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ เทคโนโลยีดิจิทัล และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

นอกจากนี้ ทั้งสองยังเป็นประธานร่วมกันในพิธีมอบรางวัลแด่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย 90ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิตเซอร์แลนด์

รองประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2564 เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต วาระครบรอบ 90 ปี ในปี 2564

162797349851

162797352112