ทีม 'โควิด' กทม.เร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก 336 ชุมชุมถึง 20 ส.ค.นี้

ทีม 'โควิด' กทม.เร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก 336 ชุมชุมถึง 20 ส.ค.นี้

ทีม "โควิด" CCRT กทม.เร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก 336 ชุมชุมถึง 20 ส.ค. พบเขต "คลองเตย" ติดเชื้อสูงสุดประจำวัน

วันที่ 2 .. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 13/2564 ผ่านระบบ Teleconference ทั้งนี้ ในที่ประชุม สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ ได้รายงานการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 2 .. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,979 ราย หายป่วย 13,919 ราย และเสียชีวิต 178 ราย โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ สำนักงานเขตที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดที่เขตคลองเตย

ส่วนภาพรวมผลการดําเนินงานของทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน (Bangkok CCRT) จำนวน 163 ทีม ลงพื้นที่ชุมชนแล้ว 2,059 แห่ง ให้บริการประชาชนสะสมจำนวน 104,494 คน โดยให้บริการวัคซีนประชาชน จำนวน 75,158 ราย ให้บริการตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK จำนวน 21,107 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2,471 ราย ทั้งนี้ ทีมได้ให้คำแนะนำผู้ติดเชื้อในการแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation รวมทั้งนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ และนำส่งสถานพยาบาลทุกคนแล้ว นอกจากนี้ ทีม CCRT จะลงพื้นที่ชุมชนที่ยังตกค้างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 20 ..2564 อีกกว่า 336 ชุมชน ขณะที่ผลการสุ่มตรวจเฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด 4 สถานที่ ประกอบด้วย

1.ตลาดเป้าหมาย 466 แห่งดําเนินการได้ 346 ตลาด มีผู้รับการตรวจ 18,952 ราย พบเชื้อ 365 ราย

2.ชุมชน เป้าหมาย 248 ชุมชน ดําเนินการได้ 252 ชุมชนจำนวนผู้รับการตรวจ 12,222 ราย พบเชื้อ 194 ราย

3.แคมป์คนงาน เป้าหมาย 608 แคมป์ ดําเนินการได้ 102 แห่ง จำนวนผู้รับการตรวจ 6,446 ราย พบเชื้อ 544 ราย

4.โรงงาน เป้าหมาย 72 โรงงาน ดําเนินการได้ครบ จำนวนผู้รับการตรวจ 5,892 ราย พบเชื้อ 380 ราย

ทั้งนี้ กทม.ได้นำผู้ติดเชื้อเข้าสู่การดูแลตามแนวทางที่กำหนดไว้ ส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับการแยกกักตัวที่บ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น 9,831 ราย

162790514785

สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ จำนวน 60 ศูนย์ฯ พร้อมเปิดให้บริการจำนวน 43 แห่ง รับผู้ป่วยได้ 5,295 เตียง แต่เนื่องจากในขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน และจากการคาดการณ์จะมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงกลางเดือน ..สำนักการระบายน้ำได้สำรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอยฯ โดยส่วนใหญ่จัดตั้งในอาคารถาวรทั้งหมด มีเพียง 1 ศูนย์ฯที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม ที่ศูนย์ฯโรงเรียนการไปรษณีย์ เขตหลักสี่ นอกจากนี้มีศูนย์ฯ ซึ่งพบปัญหาน้ำท่วมอีก 2 แห่ง 1.ศูนย์พักคอยฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา(ราชเทวี) ถนนเพชรบุรี (แยกอุรุพงษ์) และ 2.ศูนย์พักคอยฯ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย(เขตจอมทอง) ถนนพระราม 2 ซอย 40

ดังนั้นเบื้องต้นสำนักการระบายได้เตรียมความพร้อม ทั้ง 3 จุด โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้าขนาดเล็กตามขนาดบ่อพัก ขยายบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม และจัดเตรียมหน่วยเบสท์ และเครื่องสูบน้ำโมบายยูนิทเพื่อเข้าสนับสนุนเพิ่มเติมหากมีฝนตกหนักในพื้นที่

162790516417

นอกจากนี้สำนักพัฒนาสังคม รายงานการดูแลคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเปราะบาง (คนไร้บ้าน ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิดในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ จากหน่วยฉีดทุกสังกัดระหว่างวันที่ 28 .. - 26 .. จำนวนเป้าหมาย 1,373,250 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 778,037 คน คิดเป็นร้อยละ 56.66 และเข็มที่ 2 สะสม 42,143 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07 ในส่วนคนพิการ สำนักพัฒนาสังคม ได้สำรวจคนพิการในองค์กรคนพิการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 8 แห่ง รวม 1,298 คน โดยทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca บริเวณจุดฉีดวัคซีน SCB สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ..เรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของคนไร้บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตพระนคร กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ประชุมหารือแก้ปัญหาโควิด-19 กลุ่มคนเร่ร่อนในกรุงเทพฯ โดยเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับคนไร้บ้าน กรณีพบว่ามีการติดเชื้อโควิด จะประสานส่งต่อคนไร้บ้านที่ติดเชื้อ เข้ารับการรักษาในศูนย์พักคอยฯ กรณีมีเตียงไม่เพียงพอจะประสานส่งต่อในพื้นที่ข้างเคียง กรณีติดเชื้อ (สีเขียว) และมีอาการทางจิตเวช จะส่งต่อหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้แก่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีธัญญา แต่หากไม่พบการติดเชื้อ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะเชิญชวนเข้าพักอาศัยในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ และบ้านมิตรไมตรี 4 แห่ง

ขณะเดียวกัน สำนักเทศกิจ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการเทศกิจอาสา ซึ่งรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผ่านไลน์แอดอัศวินคลายทุกข์  สื่อสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียลมีเดีย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ แอดมินเทศกิจอาสาทำการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด สอบถามข้อมูลของผู้ป่วย จากนั้นเทศกิจอาสาจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ด้วยวิธีการ 1.ประสานศูนย์สาธารณสุขพื้นที่ นำข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Home Isolation และ Community Isolation โดยมีเทศกิจอาสานำส่งผู้ป่วยเข้า Community Isolation หรือจัดส่งยารักษาโรคให้ผู้ป่วย Home Isolation หรือ 2.ประสานศูนย์เอราวัณ เพื่อนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยมีเทศกิจอาสารับผู้ป่วยจากที่พักอาศัยนำส่งโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel โดยมีผลการประสานงานของเทศกิจอาสา ตั้งแต่วันที่ 29 – 30 .. ดังนี้ ศูนย์เอราวัณ 9 ราย ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 ราย Home Isolation 11 ราย เข้ารักษาตัวที่ รพ. 8 ราย และได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 5 ราย รวม 41 ราย

162790517882