ยอดโควิด 'สมุทรสาคร' ยังวิกฤติ! ทะลุพันต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,178 คน

ยอดโควิด 'สมุทรสาคร' ยังวิกฤติ! ทะลุพันต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,178 คน

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร ยังต้องจับตา ล่าสุดพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่ม 1,178 ราย สะสมรวมระลอกใหม่ 31,092 ราย 

อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 จ.สมุทรสาคร ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (อัพเดทข้อมูล ณ 24.00 น. ของวันที่ 30 กรกฏาคม 2564) มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,178 คน โดยรวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 48,389 คน

หรือหากนับเฉพาะยอดป่วยสะสมของโควิดระลอกใหม่ ตั้งแต่ 1 เม.ย.64 พบผู้ป่วยสะสมแล้วทั้งสิ้น 31,092 ราย หายป่วย/จำหน่ายแล้ว 13,144 ราย เสียชีวิตสะสม 117 ราย

โดยผู้ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ ศูนย์รับข้อมูล COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร เบอร์ติดต่อ 098 8726632 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

Call Center 0 3417 1200 เปิดบริการทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

162769744395

ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการปิดเมือง แต่เน้นไปที่มาตรการควบคุมสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งการจัดตั้ง FAI หรือสถานที่กักตัวของโรงงาน เพราะทุกวันนี้พบกลุ่มผู้ติดเชื้อในโรงงานเป็นจำนวนมาก จึงต้องควบคุมกลุ่มคนเหล่านี้ก่อน ไม่ให้ออกมาปะปนกับคนในชุมชน

162769833461

นายวีระศักดิ์ฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ตนก็อยากจะบอกถึงสถานประกอบการทุกแห่งว่า การทำ FAI หรือสถานที่กักตัวของโรงงานนั้น คือความรับผิดชอบของสถานประกอบการทุกแห่งที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง และต้องปฏิบัติตามให้เห็นผลเป็นรูปธรรมด้วย อีกทั้งจะต้องมีมาตรการในการดูแลผู้ติดเชื้อตามมาตรการของสาธารณสุขและคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ใช่ทำขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพ หรือทำขึ้นมาเพียงแค่ต้องการแสดงให้เห็นว่าโรงงานได้ทำแล้ว จากนั้นก็ปล่อยปละละเลย

โดยหากโรงงานใดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดก็จะยังคงเปิดทำงานได้ต่อไป แต่หากโรงงานใดทำขึ้นมาเพียงแค่ถ่ายภาพโชว์ หรือทำแล้วแต่ไม่มีมาตรการในการดูแลรักษา ก็จะต้องถูกสั่งปิดทันที