เตียงโควิด19 ในต่างจังหวัดใช้แล้ว 80 %

เตียงโควิด19 ในต่างจังหวัดใช้แล้ว 80 %

สธ.เผยคนกลับรักษาโควิดที่ภูมิลำเนาแล้ว 5 หมื่นราย สถานการณ์เตียงต่างจังหวัด โควิด19ครองเตียงแล้วเกือบ 80 % เหลือเพียง 3 เขตสุขภาพที่ไม่ติดตัวแดง ส่วนกทม.ใช้เกือบ 90 %

เมื่อเวลา 13.30 น.  วันที่  30 ก.ค. 2564  ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)   นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  เดิมระบบสาธารณสุขมีเตียงดูแลผู้ป่วยทั่วไปประมาณ 1 แสนเตียง เมื่อมีโควิด19 ได้ทำเตียงเป็นเตียงผู้ป่วยโควิด ปัจจุบันในภูมิภาคทำเตียงขึ้นมารองรับผู้ป่วยโควิด 135,000 เตียง ในกทม. 40,000 เตียง ทั่วประเทศประมาณ 175,000 เตียง ซึ่งขณะนี้อัตราการใช้เตียงทั้งหมดประมาณ 80 % พื้นที่กทม.ใช้เกือบ 90 % ต่างจังหวัดใช้เกือบ 80 % จะเห็นว่าอาจจะมีเตียงเหลือแต่จำนวนที่เหลือกับผู้ติดเชื้อใหม่เข้าไปแต่ละวันก็ไม่พอเพียง จะมีผู้ติดเชื้อไม่มีเตียงรองรับ โดยทุกจังหวัดมีการใช้เตียงจำนวนมาก

          เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต จะเห็นว่าในส่วนเตียงสีเหลืองเป็นสีแดงมีอัตราการใช้เตียงเกิน 70 %เกือบทั้งหมด ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 1 ภาคเหนือตอนบน ที่ยังมีอัตราการใช้เตียงอยู่ที่ ราว 66 % ส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยสีเขียวยังเป็นตัวแดงประปรายยังสามารถเข้าไปดูแลได้  ลักษณะนี้ดูจากสถานการณ์และแนวโน้ม ถ้าเป็นเตียงในระบบรพ.ไม่สามารถเพิ่มเตียงได้มากกว่านี้อีกแล้ว บุคลากรทำงานอย่างเต็มที่  จึงต้องมีการดำเนินการระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation) หรือดูแลในชุมชน(Community Isolation) โดยเชื่อมกับระบบสาธารณสุขเข้าไปดูแล

         

    

  “มีโครงการให้ผู้ติดเชื้อกลับรักษาภูมิลำเนา ปัจจุบันกลับแล้วกว่า 5 หมื่นคน ซึ่งผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้จะไม่แพร่เชื้อ เพราะจัดระบบดูแลที่บ้านและชุมชน หรือโรงพยาบาล  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรับดูแลผู้ป่วยในระบบสาธารณสุขเกือบ 2 แสนคน ในเรื่องการรักษา ปัจจุบันให้ยาฟาวิพิราเวียร์ตามเกณฑ์โดยเร็วที่สุด ซึ่งปัจจุบันสำรองยาในเดือน ส.ค. 40 ล้านเม็ด และเดือน ก.ย.อีก 40 ล้านเม็ด มีจำนวนมากพอสมควรและส่งไปยังภูมิภาค ในแต่ละจังหวัดมียาตัวนี้อยู่แล้ว”นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์เตียงแยกตามเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพที่ 1เตียงทั้งหมด 5,596 ใช้ไป 2,857  เตียงว่าง 2,739 เตียง

เขตสุขภาพที่ 2 เตียงทั้งหมด 6,523 ใช้ไป 4,358 เตียงว่าง 2,165 เตียง

เขตสุขภาพที่ 3เตียงทั้งหมด 5,667ใช้ไป4,305 เตียงว่าง1,362 เตียง

เขตสุขภาพที่4 เตียงทั้งหมด 17,912ใช้ไป15,179 เตียงว่าง 2,733 เตียง

เขตสุขภาพที่ 5เตียงทั้งหมด 17,572 ใช้ไป14,740  เตียงว่าง 2,832 เตียง

เขตสุขภาพที่6 เตียงทั้งหมด 29,467 ใช้ไป22,825 เตียงว่าง 6,642 เตียง

เขตสุขภาพที่ 7เตียงทั้งหมด 6,625ใช้ไป5,388 เตียงว่าง1,237เตียง

เขตสุขภาพที่8 เตียงทั้งหมด 9,047 ใช้ไป 6,860 เตียงว่าง 2,187 เตียง

เขตสุขภาพที่ 9เตียงทั้งหมด 10,446 ใช้ไป8,711 เตียงว่าง1,735 เตียง

เขตสุขภาพที่ 10เตียงทั้งหมด6,174 ใช้ไป4,957 เตียงว่าง 1,217 เตียง

เขตสุขภาพที่ 11 เตียงทั้งหมด5,725  ใช้ไป3,511 เตียงว่าง 2,214 เตียง

เขตสุขภาพที่ เตียงทั้งหมด 14,285 ใช้ไป 10,342 เตียงว่าง 3,943 เตียง

เขตสุจขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร  เตียงทั้งหมด 40,252 ใช้ไป35,253 เตียงว่าง 4,999 เตียง