โฆษกตร. เตือน 2 ข่าวปลอม 'ภูเก็ต-จีนระบายน้ำ' เอาผิดทั้งผู้ผลิต-ผู้เผยแพร่

โฆษกตร. เตือน 2 ข่าวปลอม 'ภูเก็ต-จีนระบายน้ำ' เอาผิดทั้งผู้ผลิต-ผู้เผยแพร่

โฆษกตร. เตือน 2 ข่าวปลอม “ ภูเก็ตผู้เสียชีวิตตามที่สาธารณะ-จีนระบายน้ำท่วมลงแม่น้ำโขง” เผยตรวจสอบแล้วทั้งสองประเด็นข้อมูลเท็จ ย้ำผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ประชาชนสับสน มีความผิด พ.ร.บ.คอมฯ เอาผิดทั้งผู้ผลิต-ผู้เผยแพร่

วันที่ 30 กรกฎาคม พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จในลักษณะข่าวปลอม(Fake News) จากผู้ไม่หวังดีที่พยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ นั้น

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ตรวจพบข่าวปลอมอีก 2 กรณี คือ 1.ภูเก็ตพบผู้เสียชีวิตตามที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

2.จีนระบายน้ำท่วมลงแม่น้ำโขงเดือน ส.ค.-ก.ย. อาจเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศไทย-ลาว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เช่นเดียวกัน

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป