‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ วันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ วันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก

กรุงราบัต

ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของราชอาณาจักรโมร็อกโก

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว