MEA ระดมกำลังติดตั้งระบบไฟฟ้า 'รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี' เร่งรองรับผู้ป่วย COVID-19

MEA ระดมกำลังติดตั้งระบบไฟฟ้า 'รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี' เร่งรองรับผู้ป่วย COVID-19

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เร่งระดมกำลังติดตั้งระบบไฟฟ้าใน 'รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี' เพื่อรองรับผู้ป่วย "โควิด 19"

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA และ นายไพฑูรย์ กุหลาบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วย พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ในฐานะผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน และผู้แทนจากหน่วยงาน บมจ.ท่าอากาศยานไทย กระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และผู้แทนจิตอาสาพลังแผ่นดิน ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่ 3 ภายใต้ชื่อ "รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่คลังสินค้าขาออกที่ 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง

MEA ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ระดมกำลังให้การสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเร่งด่วน เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากจำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามที่แจ้งความประสงค์

โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในด้านต่างๆ เช่น การพาดสายไฟฟ้า การติดตั้งชุดหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้แผงเมนสวิตช์แรงต่ำ พร้อมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ซึ่ง MEA ได้ปรับระบบไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสนาม ทั้งในด้านระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และยังได้วางแผนเตรียมการรองรับการจ่ายไฟฟ้าที่อาจมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการกับโรงพยาบาลสนามต่างๆ เช่น รพ.สนามศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา (เอราวัณ 2) โรงพยาบาลบุษราคัม รพ.สนามพลังแผ่นดิน รพ.สนามสมุทราปราการรวมใจ 5 (WHA) รพ.สนามราชพิพัฒน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ MEA มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ทั้งด้านการออกแบบ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถาม รวมถึงแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, Instagram : meafanclub และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น และช่วยให้ประชาชนได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมๆ กัน

162755243366

162755245383

162755246777

162755247945

162755252715