เช็ค 25 จุดฉีด'วัคซีนโควิด19'ใกล้บ้านผู้สูงอายุในกทม.

เช็ค 25 จุดฉีด'วัคซีนโควิด19'ใกล้บ้านผู้สูงอายุในกทม.

กทม.ฉีดวัคซีนโควิด19สะสมแล้วกว่า 5 ล้านโดส ได้รับอย่างน้อย 1 เข็ม 60%ตรงตามเป้า ย้ำผู้สูงอายุกทม.ไม่ต้องไปกระจุกตัวฉีดที่สถานีกลางบางซื่อ กระจายฉีด 25 จุดใกล้บ้านได้

        เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 ก.ค.2564 ในการแถลงสถานการณ์โควิด19 ประเด็นความร่วมมือการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 28 ก.ค. ขณะนี้ กทม. ฉีดวัคซีนสะสม 5,668,720 โดส เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 4,643,227 ราย คิดเป็น 60.31 %และได้รับครบ 2 เข็มอีก 1,025,493 ราย คิดเป็น 13.32%  หากเทียบกับจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ ที่ตั้งเป้าในการฉีดวัคซีน 7,699,174 ราย ถือว่ากรุงเทพฯ ฉีดวัคซีนค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ว่า สิ้นเดือน ก.ค.64 จะต้องฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ ให้ได้อย่างน้อย 5 ล้านโดส รวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่กำหนดไว้ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ที่ต้องได้รับวัคซีน ประมาณ 80% ขณะนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับเป้าหมาย

    

  162755236954

 

      

 

 

 สำหรับผู้ได้รับวัคซีนในเขตกรุงเทพฯ นอกจากการรายงานตัวเลขแล้ว ทางกรมควบคุมโรค ได้มีการสุ่มสำรวจประชาชนในกทม. ทั้ง 50 เขต จำนวน 1,500 ราย ข้อมูลวันที่ 24-25 ก.ค.64 แบบสำรวจมีคำถามสำคัญคือ “ท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่” พบว่า ประชาชน 76.5%  ตอบว่า ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ซึ่งสอดคล้องกับการผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลสำรวจพบว่า ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 47.3% ซิโนแวค 28.3% และยังไม่ได้ฉีด 23.5% อย่างไรก็ตาม สำหรับอีกกลุ่มที่ให้ความสนใจคือ กลุ่มผู้สูงอายุ แบบสำรวจจึงมีคำถามว่า “ในบ้านท่านมีผู้สูงอายุหรือไม่” พบว่า ตอบว่ามีผู้สูงอายุ 65.7% โดยในกลุ่มนี้มีการสอบถามต่อว่า “ผู้สูงอายุในบ้านฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่” พบว่า ฉีดวัคซีนแล้ว 79.92%

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า การฉีดวัคซีนใน 25 จุดทั่วกทม.ที่หอการค้าได้หาจุดฉีดให้ดำเนินการ ตอนนี้นโยบายตรงกับของสธ. โดยจะเน้นฉีดกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก ที่เหลือจะให้คนที่ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้มาฉีดเพื่อเพิ่มการฉีดให้กับกลุ่มประชากรทั่วไปด้วย อย่างไรก็ตาม การวอล์กอินมีความกังวล เรื่องความแออัด แต่ถ้าไปที่จุดฉีดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะฉีดให้อยู่แล้ว ถ้าจะลงทะเบียนก็ทำได้ด้วยการไปที่ร้านสะดวกซื้อสามารถลงทะเบียนไปรับการฉีดที่ 25 จุดใกล้บ้านได้เลย ความสะดวกสบายในสถานที่ต่างๆมีการเตรียมความพร้อมรองรับไว้ ซึ่งศักยภาพสามารถฉีดได้มากกว่าที่ฉีดในปัจจุบันจึงยังมีความหลวมไม่ได้แออัด 

            ผลการดำเนินการใน 25 จุด ดำเนินการทั้งหมด 272,000 กว่าคนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2564เป็นต้นมา และฉีดผู้สูงอายุได้ประมาณ 80,000 กว่าคนและเป็นประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ 180,000 คนแล้ว เพราะฉะนั้นวัคซีนที่ได้รับเป็นแอสตร้าเซนเนก้ามา 5 แสนโดสที่มาใช้ในจุดฉีด 25 จุด ได้มีการตัดไปฉีดให้ผ่าน ทีมเคลื่อนที่เร็ว หรือ Comprehensive COVID-19 response(CCRT) ซึ่งเป็นทีมเชิงรุก จำนวน 50,000 โดส ที่เหลืออีก 4.5 แสนโดสก็จะเร่งฉีดใน 25 จุดให้หมดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากไม่เสร็จสิ้นภายใน 31 ก.ค.2564 ก็จะยังสามารถรับบริการฉีดต่อไปได้ จนกว่าวัคซีนที่ได้รับมาจะหมด

162755240825