ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ม.40 พร้อมเช็คไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา สำหรับมาตรา 33

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ม.40 พร้อมเช็คไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา สำหรับมาตรา 33

สมัคร "ประกันสังคมมาตรา 40" แล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่า เข้าระบบแล้วหรือยัง พร้อมเช็คไทม์ไลน์ สำหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มอาชีพ 13 จังหวัด จะได้เงินเยียววันไหน เช็คที่นี่

หลังจากสำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้ โดยเฉพาะสำหรับแรงงานใน 9 กลุ่มอาชีพ ที่อยู่ใน 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ประกาศ "ล็อกดาวน์" คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา บวกกับ 3 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ถัดมา คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา นั้น สามารถลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ทั้งนี้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผย สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัคร "แรงงานอิสระ" หรือผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้ประกันตน" ตามมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

โดยสิทธิประโยชน์ ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ แตกต่างกันตาม 3 ทางเลือก​ซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบไม่เท่ากัน ดังนี้ 

  • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
  • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
  • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

โดยหากผู้ประกันตน ต้องการสมัครเข้าระบบ "ประกันสังคม มาตรา 40" เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาทด้วยนั้น จะต้องสมัครภายในวันที่ 30 ก.ค.64

    

  • คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40

คุณสมบัติของผู้ที่สามารรถสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ได้ มีดังนี้ 

- มีสัญชาติไทย
- อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ  (ม.39)
- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)
- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

โดยสมารถสมัครผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เซเว่น-อีเลฟเว่น บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ธนาคาร ...ทุกสาขา เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ

    

  • วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ม.40 

ทั้งนี้ สำหรับหลายๆ คนที่สมัครแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่า รายชื่อของตัวเองเข้าระบบแล้วหรือไม่ และจะตรวจสอบได้อย่างไรนั้น สำนักงานประกันสังคม ได้แจ้งข่าวว่า หลังจาก "แรงงานอิสระ" ให้ความสนใจสมัครเป็น "ผู้ประกันตนตามมาตรา 40" เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรายที่ทำการสมัครด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ซึ่งพบว่า ยังไม่จ่ายเงินสมทบเป็นจำนวนมาก 

สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งให้แรงงานภาคอิสระทราบว่า การสมัครเป็น "ผู้ประกันตนตาม มาตรา 40" จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้ว เท่านั้น

โดยผู้ประกันตนทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33,39 หรือ มาตรา 40 ต่างก็สามารถตรวจสอบสถานะ การเป็นผู้ประกันตนด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านระบบ อีเซอร์วิส ของประกันสังคม ผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคม  คลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

   

  • เงินเยียวยา "ประกันสังคมมาตรา 40" ได้เมื่อไหร่?

มาถึงคำถามสำคัญ นั่นคือ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์-อิสระ จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาทต่อเดือน เมื่อไหร่นั้น.. 

เบื้องต้น กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนว่าจะได้รับเงินเมื่อไร เนื่องจาก ณ ขณะนี้ระบบยังไม่ปิดรับลงทะเบียน ทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องรวบรวมผู้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสรุปยอดเงินช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้ (หากมีอัพเดทเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้ทราบ)

แต่สำหรับ กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กิจการ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ถูกล็อกดาวน์ช่วงแรก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร  นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จะได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยสามารถตรวจเช็คสิทธิได้ที่ www.sso.go.th 

**อัพเดทล่าสุด (30 ก.ค.)** สมาคมธนาคารไทย แจ้งเมื่อ 30 ก.ค.64 ว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนให้ผู้ประกันตนตาม ม.33  ที่ได้รับสิทธิในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 เฉพาะ 10 จังหวัด จำนวนผู้ประกันตนกว่า 2.87 ล้านราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรปราการ นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา

ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 3 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติม คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 15 สิงหาคม 2564