ประชาชนจำนวนมาก แห่ฉีดวัคซีนบางซื่อ ก่อนปิด 'วอล์คอิน' สิ้นเดือน

ประชาชนจำนวนมาก แห่ฉีดวัคซีนบางซื่อ ก่อนปิด 'วอล์คอิน' สิ้นเดือน

เปิดภาพทุกแง่ทุกมุม ประชาชนจำนวนมาก แห่ฉีดวัคซีนบางซื่อ ก่อนปิด "วอล์คอิน" สิ้นเดือน


วันนี้(28 ก.ค. 2564) บรรยากาศประชาชนเดินทางมาเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ กทม. ภายใต้การดำเนินงานของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะเปิด วอล์กอินฉีดวัคซีนโควิดได้ถึง 31 ก.ค.นี้ พร้อมปรับแผนจุดให้บริการ โดยผู้ที่อายุต่ำกว่า 60 ปี สุขภาพแข็งแรง และมีความสมัครใจ สามารถไปจุดลงทะเบียนโดยไม่ต้องวัดความดัน

162745245236

สำหรับการเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิดแบบวอล์กอิน ที่ศูนย์ฉีดบางซื่อฯ ผู้เข้ารับการบริการ ต้องมีบัตรประชาชนสัญชาติไทย ไม่จำกัดภูมิลำเนา โดยขอแบ่งเวลาดังนี้

1. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ. 2504 ขึ้นไป) รับบริการเวลา 09.00 - 17.00 น.

162745247360

2. หญิงอายุตั้งแต่ 18 ปี ที่ตั้งครรภ์แล้วมีอายุครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์ มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่รับฝากครรภ์ อนุญาตให้รับวัคซีนได้ รับบริการเวลา 13.00 - 17.00 น.

3. น้ำหนักตัวตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป (มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) รับบริการเวลา 13.00 - 17.00 น.ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อเปิดให้บริการ Walk in สำหรับผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม และหญิงตั้งครรภ์ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งในระยะต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ผ่านการลงทะเบียนเท่านั้น เฉลี่ยวันละ 20,000 คน

162745249278

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อเปิดให้บริการ Walk in สำหรับผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม และหญิงตั้งครรภ์ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งในระยะต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ผ่านการลงทะเบียนเท่านั้น เฉลี่ยวันละ 20,000 คน

162745251111

สำหรับการลงทะเบียนผ่านเครือข่ายมือถือ 4 ข่าย ได้แก่ ดีแทค เอไอเอส ทรูมูฟ และ กสทช. จะเริ่มเปิดลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. และจะเปิดให้จองคิวฉีดให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค. 2564 โดยจะลำดับคิวสำหรับ 1.ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี วันละ 10,000 โดส 2.ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง วันละ 10,000 โดส โดยไม่รวมผู้ติดตาม

162745253314

162745266829

162745265085

162745262273

162745257133

162745255287