อว.ผนึก กทม.'ตรวจคัดกรองเชิงรุก'ช่วยชุมชนในกทม.

อว.ผนึก กทม.'ตรวจคัดกรองเชิงรุก'ช่วยชุมชนในกทม.

อว.ร่วม กทม. ส่ง 76 ทีมCCRT 'ตรวจคัดกรองเชิงรุก' และฉีดวัคซีนในชุมชน พร้อมจับมือจิตอาสาในคณะแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ และทุกคณะขยายผลไปทั่วประเทศ

วันนี้ (28 ก.ค.) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อว. กำลังทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา โควิด-19 เชิงรุก

โดยได้ให้ทีมงานของ อว.โดยเฉพาะ ทีมมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ร่วมออกหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในชุมชน หรือ ทีม CCRT (Comprehensive COVID-19 Response Team)

ขณะนี้ได้ส่งไปจำนวน 76 ทีม ในทุกพื้นที่ของ กทม. สนับสนุนการคัดกรอง ตรวจเบื้องต้นโดยวิธีหาแอนติเจน (ATK) ฉีดวัคซีน รวมทั้งทำกลไกกักตัวที่บ้านและชุมชน หรือ Home Isolation/ Commmunity Isolation

162744445889

  • จัด 'ทีมมหาวิทยาลัย' สู่ชุมชน 'ตรวจคัดกรองเชิงรุก'

“รัฐบาลได้มอบให้ อว. ทำโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ หรือ U2T ตั้งแต่ช่วงต้นปี ทำให้มีทีมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำงานในพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว 3,000 ตำบล มีนิสิตนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ทำงานอยู่แล้ว 60,000 คน โดยใน กทม. มีอยู่ 76 ทีม ซึ่งในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 นี้” ปลัด อว.กล่าว

อว. จึงได้ทำงานร่วมกับสำนักอนามัย กทม. ในหน่วยปฏิบัติการเชิงรุก ทีมCCRT ในทุกบทบาทมาสองสัปดาห์แล้ว ทั้งโดยกลไก U2T และ ทีมจิตอาสา จากการที่ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแต่ละทีม พบว่าสามารถร่วมมือกับ กทม. ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ให้ขยายผลและบทเรียนนี้ไปสู่ทีม มหาวิทยาลัยสู่ตำบลทั่วประเทศโดยเร็ว

162744448052

  • 'นักศึกษาแพทย์อาสา' ปฎิบัติงานในชุมชน

นอกจากนี้ อว. ยังมีนิสิตนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรจิตอาสาอีกจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในคณะแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และคณะด้านอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ที่ได้อาสาจะมาร่วมกันสนับสนุนในการ ควบคุมโรค และช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย เช่น นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีกว่าร้อยคน ก็ได้อาสาเข้าไปร่วมปฏิบัติงานในชุมชนแล้ว

162744451132