ผู้ประกันตน ‘ม.40’ เช็คเงื่อนไขและวิธีการสมัคร สมัครสมาชิก ‘กอช.’ ที่นี่!

ผู้ประกันตน ‘ม.40’ เช็คเงื่อนไขและวิธีการสมัคร สมัครสมาชิก ‘กอช.’ ที่นี่!

ผู้ประกันตน "ม.40" เช็คเงื่อนไขและวิธีการสมัคร สมัครสมาชิก "กอช." หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมรับสวัสดิการ 2 หน่วยงาน ที่นี่!

"กองทุนการออมแห่งชาติ" หรือ "กอช." เป็นหน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกองทุนกลางที่ช่วยสนับสนุนการสะสมเงินเพื่อชีวิตวัยเกษียณของคนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระจัดตั้ง ตาม พ.ร.บ. เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกคน เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึงและสร้างเงินบำนาญโดยสมัครใจ

เชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสิทธิสมัคร อายุ 15 – 60 ปี หรือ ผู้ประกันตนตาม "ม.40" ทางเลือก 1 สมัครออมเงินควบคู่ไปกับ กอช. เพื่อเติมเต็มเงินออมไว้ใช้รายเดือนหลังอายุ 60 ปี ตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมขั้นตอนเงื่อนไข และวิธีการสมัคร สมัครสมาชิก "กอช." หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ ประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนี้

คุณสมบัติ 

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุ 15-60 ปี
 3. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
 4. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (1) สามารถสมัครได้
 5. ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิก กบข.
 6. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือ ไม่มีอาชีพ
 8. ตรวจสอบสิทธิได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วิธีการสมัครสมาชิก

- สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น “กอช.”

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “กอช.”
 • เข้าสู่แอปฯ กดเลือก “สมัครสมาชิก”
 • ระบบจะแสดง “ข้อตกลงและเงื่อนไข” ให้ผู้สมัครอ่านอย่างละเอียดและกด “ยอมรับ”
 • ระบบจะแสดงรายละเอียด “แบบขอความยินยอมให้เก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคล” ให้ผู้สมัครอ่านให้ละเอียด จากนั้นกด “ยินยอม”
 • ระบบจะให้กรอกข้อมูล ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ จากนั้นกด “ตรวจสอบข้อมูล”

- หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน

 • ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • สถาบันการเงินชุมชน
 • ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน
 • ธนาคารออมสิน
 • ธ.ก.ส.
 • ธอส.
 • ธนาคารกรุงไทย 
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • เทสโก้โลตัส
 • บิ๊กซี
 • ตู้บุญเติม
 • เครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

- สมัครด้วยตนเองผ่านสถานที่รับบริการ

 • สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
 • แสดงบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีมอบอำนาจต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ 2 ชุด และของผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด)
 • ไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร
 • ส่งเงินออมงวดแรก ขั้นต่ำ 50 บาท

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ "กอช." เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ประกันตน "ม.40" ทางเลือก 1 วางแผนเงินออมหลังอายุ 60 ปี ควบคู่กับ กอช. เพียงออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ได้รับเงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุสมาชิก สูงสุด 100% ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุน ซึ่งได้รับความค้ำประกันผลตอบแทน ไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคาร 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร สมาชิกสามารถออมเงินได้เมื่อมีเงิน ไม่ต้องออมเงินเท่ากันทุกเดือน สิทธิในการเป็นสมาชิก กอช. ยังอยู่ เพื่อที่จะได้มีเงินออมไว้หลังอายุ 60 ปี

ทั้งนี้ สมาชิกจะได้สวัสดิการจาก 2 หน่วยงานรวมกัน ในระหว่างการทำงาน ท่านจะได้เงินทดแทนรายได้กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคม และเมื่ออายุหลังอายุ 60 ปี จะได้บำนาญรายเดือนจาก กอช. นอกจากนี้ยังได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามเกณฑ์อีกด้วย

162729277763