สมัคร 'ประกันสังคม' ม.40 จ่ายเงินสมทบงวดแรก รับสถานะ 'ผู้ประกันตน' ทันที

สมัคร 'ประกันสังคม' ม.40 จ่ายเงินสมทบงวดแรก รับสถานะ 'ผู้ประกันตน' ทันที

"ประกันสังคม" แจ้ง "แรงงานอิสระ" สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ให้รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรกก็จะมีสถานะความเป็น "ผู้ประกันตน" ตามกฎหมายทันที พร้อมสิทธิรับ "เงินเยียวยา" 

มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 กรณี "เงินเยียวยา" สำหรับ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดย "ประกันสังคม" เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จึงขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน งดการมาติดต่องานหรือทำธุรกรรม ณ สำนักงานประกันสังคมในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ "SSO e-Service" หรือระบบออนไลน์ได้ที่นี่ www.sso.go.th แทน

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผย สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดรับสมัคร "แรงงานอิสระ" หรือผู้ประกอบ "อาชีพอิสระ" ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้ประกันตน" ตามมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกได้ 3 ทางเลือก คือ

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

สิทธิประโยชน์

ทางเลือก 1 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
ทางเลือก 2 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
ทางเลือก 3 : เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ  (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม พบว่ามี "แรงงานอิสระ" ให้ความสนใจสมัครเป็น "ผู้ประกันตนตามมาตรา 40" เป็นจำนวนมาก และมีการสมัครผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เซเว่น-อีเลฟเว่น บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ธนาคาร ...ทุกสาขา เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 และเว็บไซต์ www.sso.go.th  ซึ่งพบว่ามี "แรงงานอิสระ" จำนวนมาก ทำการสมัครด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ และยังไม่จ่ายเงินสมทบเป็นจำนวนมาก 

สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งให้แรงงานภาคอิสระทราบว่า การสมัครเป็น "ผู้ประกันตนตาม มาตรา 40" จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้ว เท่านั้น และโปรดชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง  หากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

162722884583

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 39 และ กลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 40 มีเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การรับ "เงินเยียวยา" จากประกันสังคม คือ  

 • กลุ่มนี้ ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 2564 ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทจำนวน 1 เดือน สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ คลิกที่นี่ ซึ่งกลุ่มนี้ยังไม่สรุปจะโอนเงินเมื่อไร ต้องรอลงทะเบียนให้ครบก่อน 

ช่องทางการรับเงินเยียวยาประกันสังคม

 • ผ่านระบบพร้อมเพย์

วิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร ตามลิงก์ต่อไปนี้ 

162722887755