‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา 2564

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา 2564

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถวัดต่าง ๆ

วันนี้(25 ก.ค.64) เวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถวัดต่าง ๆ ดังนี้

162721563015

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

162721583889

162721583849

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

162721563559

162721563434

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

162721562587

162721562617

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร