เช็คด่วน 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,700 จับตาสมุทรสาคร-สมุทรปราการ

เช็คด่วน 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,700 จับตาสมุทรสาคร-สมุทรปราการ

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,700 จับตาสมุทรสาคร-สมุทรปราการ ยอดพุ่งแรงทะลุพันราย

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 1 กรุงเทพมหานคร 2,700 ราย
2 สมุทรสาคร 1,081 ราย
3 สมุทรปราการ 1,056 ราย
4 ชลบุรี 795 ราย
5 นนทบุรี 585 ราย
6 ฉะเชิงเทรา 571 ราย
7 พระนครศรีอยุธยา 379 ราย
8 ปทุมธานี 339 ราย
9 ระยอง 322 ราย
10 นครปฐม 308 ราย162719606064
162719059772


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดยังคงสูง อันดับ 1 ของประเทศ ขณะที่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม ยอดยังสูงต่อเนื่อง


162719248079
162718333454


162719154444


วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 15,335 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 468,439 ราย
หายป่วยแล้ว 307,267 ราย
เสียชีวิตสะสม 3,965 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 497,302 ราย
หายป่วยแล้ว 334,693 ราย
เสียชีวิตสะสม 4,059 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 24 กรกฎาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 15,869,844 โดส
--
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 117,421 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 10,605 ราย


162719238032


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 194,410,034 ราย
อาการรุนแรง 83,863 ราย
รักษาหายแล้ว 176,469,967 ราย
เสียชีวิต 4,168,459 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 35,184,671 ราย
2. อินเดีย จำนวน 31,371,486 ราย
3. บราซิล จำนวน 19,670,534 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,102,469 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 5,978,695 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 47 จำนวน 497,302 ราย
162718343984


สรุปสถานการณ์ โควิด19

• ทั่วโลกพบแนวโน้มผู้ติดเชื้อคงที่ ปท. เพื่อนบ้านพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง
• ไทย : ยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น ทั้ง ปท. พบมากใน กทม. ปริมณฑล จชต. ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• ภาคใต้และ จ.ชายแดนภาคใต้ พบการระบาดในชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ ต่อเนื่อง
• ผู้ป่วยอาการหนัก มีผู้ป่วยใช้ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
• พบผู้ติดเชื้อจากผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาตามแนวชายแดนต่อเนื่อง (กัมพูชา เมียนมา)
• สถานที่เสี่ยง : ตลาด โรงงาน สถานประกอบการ ในบ้าน สถานที่มีคนอยู่รวมกันแบบประจำ(เรือนจำ โรงเรียน บ้านพักกลุ่มต่างๆ ) สถานที่ชุมชน แคมป์ก่อสร้าง
• ประวัติเสี่ยง: ส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย การมีกิจกรรมร่วมกันและการเดินทางไปสถานที่ชมุชนคลัสเตอร์การระบาดที่พบในจังหวัดต่างๆ


162718652079

162718650483

162718648162

162719088615

162719087681

162719086559

162719085335

162719084193

162718404797


จำนวนผู้ป่วย
โควิด19 อาการหนักและที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ (ETT) ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 ก.ค. 64
ผู้ป่วยอาการหนัก • ทั้งประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ผู้ป่วยที่ต้องใช้ ETT • กทม. และปริมณฑล และ จ.อื่น มีแนวโน้มคงตัว • ใน ตจว. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


การให้บริการฉีด วัคซีนโควิด19 ทั้งประเทศ ณ วันที่ 24 ก.ค. 64

จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก +117,421 ราย จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง +10,605 ราย (รวม 128,026 โดส)
ทำให้ตอนนี้มียอดการให้วัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.- 24 ก.ค. 64 จำนวน 15,869,844 โดส


162718839014


162718846342


162718844995

162718384254


ผู้ป่วยโควิด19 ที่เข้าระบบ Home Isolation (HI) แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ หรือเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องการเข้า HI สามารถลงทะเบียนได้ที่

นิ้วชี้ที่หันหลังมือออกและชึ้ไปทางขวา https://crmsup.nhso.go.th หรือ
นิ้วชี้ที่หันหลังมือออกและชึ้ไปทางขวา [email protected] nhso (มี @ ข้างหน้าด้วย) และเลือกลงทะเบียน HI