'สอบ.' จี้ ‘Gojek’ เร่งคืนเงินลูกค้าในไทย หลังประกาศเลิกให้บริการ 31 ก.ค.

'สอบ.' จี้ ‘Gojek’ เร่งคืนเงินลูกค้าในไทย หลังประกาศเลิกให้บริการ 31 ก.ค.

"สภาองค์กรของผู้บริโภค" จี้ ‘Gojek’ รีบคืนเงินให้ลูกค้า หลังพบปัญหาเพียบ ชี้ ขั้นตอนคืนเงินสร้างความเดือดร้อนและยุ่งยากให้คนใช้งาน ระบุการจำกัดการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพียงแค่ 3 ธนาคารเป็นความยุ่งยาก และทำแผนคืนเงินหลังยุติให้บริการ 31 ก.ค.ให้ชัดเจน

จากการที่แอปพลิเคชัน Gojek ออกประกาศให้ผู้ที่ใช้บริการถอนเงินออกจาก e - Wallet (กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์) เนื่องจากแอปฯ ดังกล่าวจะสิ้นสุดการให้บริการภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้นั้น

นายโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) กล่าวว่า ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ใช้บริการ e - Wallet ของแอปพลิเคชัน Gojek ว่า ตอนนี้ไม่สามารถถอนเงินคืนจากแอปฯ ได้ และยังพบว่าแอปฯ ดังกล่าวมีการจำกัดการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพียงแค่ 3 ธนาคารเท่านั้น คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ

อีกทั้ง ผู้บริโภคประสบปัญหาในขั้นตอนการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ จึงทำให้ไม่สามารถที่จะขอคืนเงินได้ ขณะที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาการถอนเงินให้แล้วเสร็จก่อนที่จะปิดบริการแอปฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้บริโภคบางรายได้แจ้งขอคืนเงินในระบบครบถ้วนแล้ว แต่พบว่าทางบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการคืนเงินให้จนตอนนี้ล่วงเลยมาแล้วมากกว่า 6 เดือน

          

การจำกัดการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพียง 3 ธนาคาร ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิของผู้บริโภครายอื่น ๆ ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกับธนาคารเหล่านั้น การกระทำแบบนี้ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือนร้อนและเกิดความยุ่งยากในการขอคืนเงินอีกด้วย เห็นว่ากรณีนี้ เมื่อบริษัทจะยกเลิกบริการไม่ควรสร้างภาระให้ผู้บริโภค และควรเร่งคืนเงินโดยเร็ว เพราะบริษัทมีข้อมูลบัญชีลูกค้าอยู่แล้ว ” โสภณ กล่าว

นายโสภณ กล่าวอีกว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและไม่เป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 จึงขอให้บริษัทฯ ดำเนินการคืนเงินให้กับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้บริการทุกรายและต้องเร่งแก้ไขปัญหาในการดำเนินการขอเงินคืนโดยเร็ว

162710052034 อีกทั้งขอให้บริษัทฯ รับประกันเงินของผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถขอคืนได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ว่าจะคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งบริษัทฯ จะต้องกำหนดมาตรการในการขอคืนเงินสำหรับผู้ใช้บริการแอปฯ ที่ยื่นขอคืนเงินภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ให้ชัดเจน

ทั้งนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้สภาฯ มีฐานะเป็นผู้แทนผู้บริโภค และมีอำนาจดำเนินการเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดยสภาฯ จะเร่งติดตามการดำเนินการคืนเงินให้กับผู้บริโภคของบริษัทฯ ดังกล่าว และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบต่อไป