เป้าจัดหาวัคซีนโควิดปี65 ส่งมอบไตรมาส1รองรับกลายพันธุ์

เป้าจัดหาวัคซีนโควิดปี65 ส่งมอบไตรมาส1รองรับกลายพันธุ์

ทีมไทยเร่งจัดหาวัคซีนโควิดรุ่น2 รองรับกลายพันธุ์ เป้าปี 65 ส่งมอบได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 เผยปลายก.ค.ไทยได้รับวัคซีนบริจาคอีก 1.5 ล้านโดส

       เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2564  นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  กล่าวว่า การจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมปี 2564 สถาบันเร่งเจรจาเพิ่มเติมกับผู้ผลิตวัคซีนที่มีศักยภาพ ไม่ว่าในรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใด แต่ถามว่าจะได้เท่าไหร่ ยังตอบไม่ได้ เพราะอยู่ระหว่างการจัดหาเพิ่มเติมที่ดำเนินการมาตลอด  ขณะนี้มีเจรจาอยู่หลายส่วน ทั้งวัคซีนที่อยู่ในรูปแบบmRNAมีการเจรจาเพิ่มเติม หรือ รูปแบบโปรตีนซับยูนิต  แต่ยังไม่มีข้อสรุปได้เท่าไหร่ เมื่อไหร่ 

       สำหรับต่อไปข้างหน้า นพ.นคร กล่าวว่า สถาบันฯดำเนินการต่อในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คือ การจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมทั้งปีนี้และปีหน้า โดยปี 2565 พิจารณาดำเนินการกับผู้ผลิตรุ่นที่2 หรือวัคซีนที่สามารถตอบสนองกับไวรัสกลายพันธุ์ได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ส่งมอบได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2565 เป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ จำเป็นต้องจองวัคซีนล่วงหน้า นอกจากนี้ ยังอยู่ในการเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ เพียงแต่ยังไม่ได้มีการลงนามในการจัดหาวัคซีนร่วมกันผ่านโครงการโคแวกซ์  ส่วนนี้สถาบันได้เริ่มเจรจาและส่งข้อความประสานงานไปยังองค์กรกาวีในการที่จะขอเจรจาจัดหาวัคซีนร่วมกับโครงการโคแวกซ์มีเป้าหมายของการได้รับวัคซีนของปี 2565 เพิ่มเติมจากการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนลำพัง จะดำเนินการผ่านโครงการโคแวกซ์ และเมื่อได้ข้อสรุปเบื้องต้นชัดเจนก็นำเสนอผ่านคณะกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

  

   

และส่วนอื่นๆการสนับสนุนวิจัยพัฒนาในประเทศ ทั้งรูปแบบการหาเทคโนโลยีมาทำความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีก็จะมีการแสวงหาความร่วมมือกับผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศ ที่มีความประสงค์จะขยายกำลังการผลิต ในการผลิตวัคซีนด้วยแพลตฟอร์มหรือรูปแบบอื่น ทั้งเชื้อตาย  mRNA หรือซับยูนิตโปรตีน ก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการเร่งนัดแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งส่วนนี้กระทรวงการต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมดำเนินการประสานที่จะดูการทำงานร่วมมือกับต่างประเทศ ขณะที่การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศ ทั้งmRNAวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์ จุฬ่าฯ วัคซีนขององค์การเภสัชกรรม วัคซีนของไบโอเนทเอเชีย วัคซีนของบริษัทใบยาฯ ซึ่งทั้ง 4 บริษัทที่มีความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนา ก็มีการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ รวมถึง วิจัยพัฒนาข้อความรู้อื่นๆที่จะนำมาใช้สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดของประเทศต่อไปข้างหน้า

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ขณะนี้หากดูจากตัวเลขการฉีดวัคซีน ดำเนินการได้เกือบวันละ 3 แสนเข็มทั้งที่เป็นเข็มที่ 1 และเข็มที่ ถ้าดูอัตรานี้ เดือนหนึ่งฉีดได้ประมาณ 9 ล้านโดส ซึ่งมีศักยภาพการฉีดได้มาก  ต่อไปก็เป็นจัดหาวัคซีนให้ได้เพีงพอ ทั้งจัดซื้อ และได้รับบริจาคจากต่างปหระเทศ โดยที่ผ่านมาได้ประมาณ 2 ล้านโดส และปลายเดือนนี้อีก 1.5 ล้านโดส นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่จะดำเนินการจองเพิ่ม อย่างกรณีไฟเซอร์ก็พยายามเจรจาให้ส่งเร็วขึ้นหรือจองซื้อเพิ่มกรณีบริษัทสามารถโยกวัคซีนจากที่อื่น รวมถึงวัคซีนตัวใหม่ๆด้วย ให้ได้อย่างน้อยเดือนละ 10 ล้านโดส 

   อนึ่ง การจัดหาวัคซีนโควิด19 สำหรับปี 2565นั้น คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ(บอร์ดวัคซีน)มีมติเห็นชอบให้จัดหาให้ได้ 120 ล้านโดส