'กปน.' เคาะลดค่าน้ำประปา 10% ต่ออีก 2 เดือน ส.ค.-ก.ย.นี้

'กปน.' เคาะลดค่าน้ำประปา 10% ต่ออีก 2 เดือน ส.ค.-ก.ย.นี้

"กปน." เคาะลดค่าน้ำประปา 10% ต่ออีก 2 เดือน ช่วยปชช.ลดภาระค่าใช้จ่ายช่วง "โควิด" เริ่มรอบบิล ส.ค.-ก.ย.นี้

วันที่ 20 .. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่กำกับดูแลการประปานครหลวง(กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง กปน.ตระหนักดีถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ฯ โดยรัฐบาลจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง โดย กปน. จะลดค่าน้ำ 10% สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือน ..-.. 2564

"ประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แต่อย่างใด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งที่ผ่านมาการประปานครหลวง ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำ 10% ในเดือน ..-มี.. 2564 และเดือน ..-มิ.. 2564 ไปแล้ว อีกด้วย"นายนิพนธ์ ระบุ

นายนิพนธ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการการให้ส่วนลดค่าน้ำประปาร้อยละ 10 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพักและบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือกิจการหอพัก คอนโด ซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรงของกปนพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เช่า ลูกบ้านของหอพักและคอนโดต่อไป ส่วนกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก เช่น กิจการ ร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำ ไม่เกิน ¾ นิ้วหรือ 6 หุน โดยมาตรการดังกล่าวจะแจ้งในใบแจ้งค่าน้ำประปาของ กปนประจำเดือน ..และ .. 2564 นี้