เปิด 'สถิติ' ช่วงอายุเสียชีวิตจาก 'โควิด' สูงสุด หนุนวัย 60 ปีขึ้นไปเร่งฉีดวัคซีนผ่าน 'ไทยร่วมใจ'

เปิด 'สถิติ' ช่วงอายุเสียชีวิตจาก 'โควิด' สูงสุด หนุนวัย 60 ปีขึ้นไปเร่งฉีดวัคซีนผ่าน 'ไทยร่วมใจ'

เปิด "สถิติ" ช่วงอายุเสียชีวิตจาก "โควิด" สูงสุด หนุนคนวัย 60 ปีขึ้นไปเร่งฉีดวัคซีนผ่าน "ไทยร่วมใจ" 25 จุดทั่วกรุงเทพฯ

วันที่ 19 .. เฟซบุ๊คกรุงเทพมหานคร(กทม.) แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก สำนักอนามัย กทม.รายงานสถิติผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เม..-16 ..64 จำนวน 1,422 รายเป็นชาย 55% หญิง 45% โดยพบว่ากลุ่มที่เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 61-70 ปี จำนวน 356 ราย รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 71-80 ปีเสียชีวิต 305 ราย กลุ่มอายุ 51-60 ปี เสียชีวิต 287 ราย และกลุ่มอายุ 41-50 ปี เสียชีวิต 118 ราย

กทม.มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้โดยง่าย และมีโอกาสสูงที่อาการจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อเกิดการติดเชื้อ ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้สูงอายุ จำนวน 1,669,072 คน ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 583,263 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33 และเข็มที่ 2 จำนวน 38,062 คน หรือร้อยละ 2.24 (ข้อมูล วันที่ 17 ..64 เวลา 22.00 )  กทม.จึงตั้งเป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้รับบริการฉีดโดยเร็วและครบถ้วน

จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนไว้กับไทยร่วมใจ กรุงเทพ ปลอดภัยที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และสามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทยทั้ง 25 จุด สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com และร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่ 19 ..64 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ของ "ไทยร่วมใจ" กรุงเทพฯ จะเริ่มฉีดวันนี้ (19 ก.ค.) โดยไทยร่วมใจ ได้แนะนำข้อปฏิบัติก่อนเข้าฉีดวัคซีนดังนี้

162665919186

162665731389