'โควิด 19 ติดเชื้อ' วันนี้ชลบุรีพบเพิ่ม 615 ราย เช็คนัดฉีดวัคซีน

'โควิด 19 ติดเชื้อ' วันนี้ชลบุรีพบเพิ่ม 615 ราย เช็คนัดฉีดวัคซีน

เช็ค "โควิด 19 ติดเชื้อ" วันนี้ชลบุรีพบเพิ่ม 615 ราย ตรวจสอบนัดฉีดวัคซีน

อัพเดท "โควิด 19 ติดเชื้อ" วันนี้ จังหวัดชลบุรีมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 615 ราย ยอดสะสม 15,990 ราย กำลังรักษา 6,770 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 81 ราย

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 615 รายดังนี้

1. Cluster โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพนัสนิคม 6 ราย
2. Cluster บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ อำเภอบ่อทอง 2 ราย
3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช 28 ราย
4. ทหารเกณฑ์ผลัด 1/2564 18 ราย
5. สถานประกอบการแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองชลบุรี 13 ราย
6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 10 ราย
7. บุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย
8. บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง 2 ราย
9. บริษัท ชิไรอิชิ แคลเซียม (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดระยอง 2 ราย
10. บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดระยอง 2 ราย
11. บริษัท เอโทซ่า แคเทอริ่ง อีควิปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดระยอง 1 ราย
12. บริษัท คิว-คอน อีสเทอร์น จำกัด จังหวัดระยอง 1 ราย
13. ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด
13.1 กทม. 2 ราย
13.2 จังหวัดภูเก็ต 1 ราย
13.3 จังหวัดปราจีนบุรี 1 ราย
14. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
14.1 บุคคลใกล้ชิด 20 ราย
14.2 ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย
15. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
15.1 ในครอบครัว 131 ราย
15.2 จากสถานที่ทำงาน 63 ราย
16. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 166 ราย
17. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 135 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 506 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 1,738ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม


การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 15 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้
1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
2. ไม่สังสรรค์
3. ป่วยต้องหยุด
4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา
6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน
8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยง

และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้
1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง


162665739122

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลาพยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป


162665743491

จังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (Sinovac) 
จึงขอให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ที่มีนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
ผ่าน LINE หมอพร้อม หรือ Application หมอพร้อม
 ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 ก.ค. 2564
(เฉพาะผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เท่านั้น)
ให้ท่านไปรับบริการฉีดวัคซีนตามสถานที่นัดหมาย และเวลาที่ท่านลงทะเบียนไว้ใน “หมอพร้อม’’
ในวันที่ 20 ก.ค. 2564โดยจะได้รับ (AstraZeneca) เป็นเข็มที่ 2
**ยกเว้น**
รพ.ชลบุรี ให้มารับบริการ ในวันที่ 20 – 21 ก.ค. 2564
รพ.พนัสนิคม ให้มารับบริการ ในวันที่ 20 – 22 ก.ค. 2564