โควิด 19 'ติดเชื้อวันนี้' ชลบุรีพุ่ง 659 - สมุทรสาครสูงขึ้น 696 จับตาคลัสเตอร์โรงงาน

โควิด 19 'ติดเชื้อวันนี้' ชลบุรีพุ่ง 659 - สมุทรสาครสูงขึ้น 696 จับตาคลัสเตอร์โรงงาน

เช็คอัพเดท โควิด 19 "ติดเชื้อวันนี้" ชลบุรีพุ่ง 659 - สมุทรสาครสูงขึ้น 696 ราย จับตาคลัสเตอร์โรงงาน

จากงานจากพื้นที่สีแดงเข้ม "โควิด 19" ยอดติดเชื้อวันนี้ จากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ช่วงเช้านี้ สถานการณ์ไม่ดีขึ้น เนื่องจากพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นไม่ลดลง

ชลบุรียอดโควิดพุ่ง 659 ราย ดังนี้

1. Cluster บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ อำเภอบ่อทอง 26 ราย
2. Cluster โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพนัสนิคม 2 ราย
3. ตรวจเฝ้าระวังเชิงรุก โครงการแรงงานเราสู้ด้วยกัน 45 ราย
4. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 5 ราย
5. บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย
6. บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดระยอง 8 ราย
7. ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด
7.1 กรุงเทพมหานคร 3 ราย
7.2 จังหวัดปทุมธานี 1 ราย
7.3 จังหวัดนนทบุรี 1 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
8.1 บุคคลใกล้ชิด 4 ราย
8.1 ร่วมวงสังสรรค์ 5 ราย
9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
9.1 ในครอบครัว 256 ราย
9.2 จากสถานที่ทำงาน 95 ราย
10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 79 ราย
11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 127 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 647 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 1,875 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 14 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

162648957442

162648959111

สมุทรสาครยอดสูงขึ้น 696 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ 696 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 34,064 ราย หายป่วยจำหน่ายแล้ว 25,344 ราย และเสียชีวิตสะสม 69 ราย

วานนี้ นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน นายอำนวย หุ่นลำภู ผู้ประกอบการอาคารโรงงานโชคอำนวยแฟคทอรี่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้ง 3 ตำบลคือ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลท่าเสา และตำบลดอนไก่ดี ร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามในชุมชน CI - Community Isolation หรือ “ศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบน ศูนย์8)” แห่งแรกของอำเภอกระทุ่มแบน และแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาคร ที่อาคารโกดังอุตสาหกรรมเพื่อการเก็บพืชผลทางการเกษตร ภายในโครงการโชคอำนวยแฟคตอรี่ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน

ซึ่งรับผิดชอบร่วมกันโดย เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เทศบาลตำบลดอนไก่ดี และ อบต.ท่าเสา รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวได้ 300 ราย แบ่งแยกออกเป็นสองฝั่ง ชาย – หญิง โดยศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบนศูนย์ แห่งนี้ คาดว่าจะเริ่มรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอ่อนเข้ามาดูแลรักษาได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการฝึกเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ในการปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วย

ซึ่งนอกจากที่นี่แล้ว อ.กระทุ่มแบนยังเปิดได้ศูนย์พักคอยคนสาคร เพิ่มอีก 1 แห่งคือ ศูนย์พักคอยคนสาคร (กระทุ่มแบนศูนย์ 1) ภายในโครงการสุขสันต์แฟตเตอรี่ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน ซึ่งรองรับผู้ติดเชื้อทั้งชายและหญิงรวม 200 ราย ส่วนศูนย์พักคอยคนสาครแห่งอื่นๆ ที่กำลังเร่งดำเนินการปรับสร้างนั้น ก็จะสามารถทยอยเปิดใช้งานหรือรองรับผู้ติดเชื้อได้ คาดว่าไม่เกินภายสัปดาห์หน้านี้

162648963929

นายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน กล่าวว่า หลักการนำผู้ติดเชื้อเข้าศูนย์ CI นั้น หลังจากที่ทราบว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในชุมชนก็จะมีทีมงานสอบสวนโรคเข้าไปในแต่ละชุมชน ถ้าพบว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการปกติคือ มีอาการเพียงเล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการ ก็จะนำเข้าสู่โรงพยาบาลสนามในชุมชน หรือ CI - Community Isolation หรือ “ศูนย์พักคอยคนสาคร” เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งศูนย์พักคอยคนสาครนี้จะดูแลรับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ภายใต้การควบคุมจากสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลของรัฐ แตกต่างจากโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์ห่วงใยคนสาครที่จะดูแลรับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ขณะที่ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยคนสาคร ( CI) ก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวมีอาการเบาบางกว่า ผู้ป่วยในศูนย์ห่วงใยคนสาคร ส่วนการจำแนกผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลสนามชุมชนนั้น

เบื้องต้นได้วางหลักเกณฑ์ไว้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นกลุ่มสีเขียวอ่อนในพื้นที่ จะให้เข้าสู่โรงพยาบาลสนามตำบลทันที และอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วอาการดี ปลอดภัย กักตัวมาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่ครบกำหนด ก็จะย้ายมาที่โรงพยาบาลสนามชุมชนแทน เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั่นเอง

ด้านนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน กล่าวว่า ศูนย์พักคอยคนสาคร หรือ CI นั้น จัดตั้งเพื่อลดภาวะการณ์ติดเชื้อในชุมชนให้น้อยลงได้ ซึ่งหากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในครอบครัวใดก็จะแยกตัวออกมาทันที โดยเฉพาะในส่วนของอำเภอกระทุ่มแบนนั้น ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการปรับสร้างศูนย์พักคอยคนสาครทั้งหมด 8 แห่ง เปิดได้แล้ว 2 แห่ง และคาดว่าส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านี้อย่างแน่นอน