ตลท.สั่ง 8 หุ้นติดแคชบาลานซ์-ขยายมาตรการขั้นสอง AEC มีผล 19 ก.ค.

ตลท.สั่ง 8 หุ้นติดแคชบาลานซ์-ขยายมาตรการขั้นสอง AEC มีผล 19 ก.ค.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง 8 หุ้นติดแคชบาลานซ์ มีผล 19 ก.ค. - 27 ส.ค. พร้อมขยายเวลา AEC และลูก AEC-W6 ถูกกำกับระดับ 2 ตั้งแต่ 19 ก.ค. - 6 ส.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย โดยหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการระดับ 1 หรือให้ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด (แคชบาลานซ์) ได้แก่ บมจ.ซีเฟรชอินดัสตรี (CFRESH) บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ (CMR) บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์ (INOX) บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) บมจ.มีนาทรานสปอร์ต (MENA) บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) บมจ.เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI) และ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (SITHAI) มีผล 19 ก.ค.ถึง 27 ส.ค.2564

ส่วนหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการระดับ 2 หรือห้ามคำนวณวงเงินซือขาย และติดแคชบาลานซ์ พบว่าไม่มีหลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าข่าย แต่ให้ขยายช่วงเวลาดำเนินการ บมจ.เออีซี (AEC) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 หรือ AEC-W6 มีผล 19 ก.ค.ถึง 6 ส.ค.นี้