เช็ครายชื่อ 54 องค์กรปกครองท้องถิ่น รับจัดสรร 'ซิโนฟาร์ม'

เช็ครายชื่อ 54 องค์กรปกครองท้องถิ่น รับจัดสรร 'ซิโนฟาร์ม'

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ 54 หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศเรื่อง การจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรและส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีน ดังนี้

1) องค์กรที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวน 54 แห่ง เป็นจำนวนประชากรที่ได้รับจัดสรรในระยะที่ 1 นี้จำนวน 375,320 คน ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น 

2) ลำดับความสำคัญกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรคือ

• กลุ่มองค์กรการศึกษา

• กลุ่มองค์กรการกุศล

• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

• กลุ่มผู้พิการ

• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด

• ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง

• พระ/นักบวช

หมายเหตุ กลุ่มธุรกิจ/กิจกรรมอื่นๆ และองค์กรอื่นที่ส่งแผนการจัดกลุ่มมาสมบูรณ์ตามเวลาจะได้รับการจัดสรรตามกลุ่มกิจกรรมความจำเป็น ความรุนแรงของการระบาดและปริมาณวัคซีนที่มีมาในลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1533

ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/

162627714764

162627769914

162627769942

สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” แบ่งตามพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ 
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 
 • โรงพยาบาลเกษมราษฏร์  รามคำแหง
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 • โรงพยาบาล ซีจีเอช 
 • โรงพยาบาล ซีจีเอช สายไหม
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
 • โรงพยาบาลธนบุรี
 • โรงพยาบาลธนบุรี 2
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • โรงพยาบาลนครธน
 • โรงพยาบาลนวมินทร์
 • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 • โรงพยาบาลนวเวช
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 1
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 8
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลบางโพ
 • โรงพยาบาลบางมด
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • โรงพยาบาลบีแคร์ 
 • โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
 • โรงพยาบาลบีบีเอช 
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 • โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
 • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4
 • โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดกลางกล้วยน้ำไท2
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery home 
 • โรงพยาบาลพญาไท 1
 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลพญาไท 3
 • โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลพระราม 3 (สถานพยาบาล พระราม 3)
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • โรงพยาบาลพีเอ็มจี
 • โรงพยาบาลเพชรเวช
 • โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ
 • โรงพยาบาลมเหสักข์
 • โรงพยาบาลมิตรประชา
 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 • โรงพยาบาลมิชชั่น
 • โรงพยาบาลรามคำแหง
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 • โรงพยาบาลวิภาวดี
 • โรงพยาบาลวิภาราม
 • โรงพยาบาลวิมุต
 • โรงพยาบาลเวชธานี
 • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • โรงพยาบาลศิครินทร์
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
 • โรงพยาบาลสมิติเวช​ ธนบุรี
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลสมิติเวช​ สุขุมวิท
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
 • โรงพยาบาลสุขุมวิท
 • โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 
 • โรงพยาบาลอินเตอร์เมด
 • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
 • โรงพยาบาลศุขเวช
 • โรงพยาบาลเอส วาย เอช
 • โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
 • โรงพยาบาลบางไผ่
 • โรงพยาบาลนมะรักษ์
 • โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 • โรงพยาบาลนันอา
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 • โรงพยาบาลศิรินทร์โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลคามิลเลียน
 • โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery home 

กำแพงเพชร

 • โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
 • โรงพยาบาลลานกระบือ
 • โรงพยาบาลโกสัมพีนคร
 • โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
 • โรงพยาบาลคลองลาน

กาญจนบุรี

 • โรงพยาบาลธนกาญจน์
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี
 • ศูนย์อภิบาลริเวอร์แควสหคลินิก
 • โรงพยาบาลเลาขวัญ
 • โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 • โรงพยาบาลทองผาภูมิ
 • โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี
 • โรงพยาบาลสังขละบุรี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
 • โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
 • โรงพยาบาลหนองปรือ
 • โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
 • โรงพยาบาลไทรโยค
 • โรงพยาบาลบ่อพลอย
 • โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
 • โรงพยาบาลมะการักษ์
 • โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
 • โรงพยาบาลท่ากระดาน
 • โรงพยาบาลบางไผ่
 • โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

กระบี่

 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง
 • โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์ กระบี่
 • โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

กาฬสินธ์

 • โรงพยาบาลหนองกุงศรี
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ขอนแก่น

 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 • โรงพยาบาลน้ำพอง
 • โรงพยาบาลขอนแก่นราม
 • โรงพยาบาลชุมแพ
 • ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จันทบุรี

 • โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 • โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลบางคล้า
 • โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
 • โรงพยาบาลบางปะกง
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
 • โรงพยาบาลแปลงยาว
 • โรงพยาบาลพนมสารคาม
 • โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

ชลบุรี

 • โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง
 • โรงพยาบาลปิยะเวชช์
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
 • โรงพยาบาลบีเอ็มซีพลัส
 • โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 • โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 • โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลเอกชล 2
 • โรงพยาบาลแหลมฉบัง
 • โรงพยาบาลบ้านบึง
 • โรงพยาบาลเกาะจันทร์
 • โรงพยาบาลสัตหีบกม.10
 • โรงพยาบาลเมืองพัทยา
 • โรงพยาบาลพานทอง
 • โรงพยาบาลบางละมุง
 • โรงพยาบาลบ่อทอง
 • โรงพยาบาลเอกชล
 • โรงพยาบาลพนัสนิคม
 • โรงพยาบาลเกาะสีชัง
 • โรงพยาบาลหนองใหญ่
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ชุมพร

 • โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
 • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

เชียงราย

 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
 • โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย

เชียงใหม่

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
 • โรงพยาบาลลานนา
 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
 • โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
 • โรงพยาบาล เอ็มทีอินเตอร์เมด

ชัยนาท

 • โรงพยาบาลสรรพยา
 • โรงพยาบาลหันคา
 • โรงพยาบาลมโนรมย์
 • โรงพยาบาลวัดสิงห์
 • โรงพยาบาลสรรคบุรี
 • โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท
 • โรงพยาบาลหนองมะโมง

ชัยภูมิ

 • โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์
 • โรงพยาบาลชัยภูมิราม
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
 • โรงพยาบาลแก้งคร้อ
 • โรงพยาบาลเนินสง่า
 • โรงพยาบาลคอยสาร

ตรัง

 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
 • โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช
 • โรงพยาบาลห้วยยอด
 • โรงพยาบาลตรัง
 • โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช
 • โรงพยาบาลย่านตาขาว
 • โรงพยาบาลกันตัง
 • โรงพยาบาลนาโยง
 • โรงพยาบาลสิเกา
 • โรงพยาบาลวังวิเศษ
 • โรงพยาบาลรัษฎา
 • โรงพยาบาลปะเหลียน
 • โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา

ตราด

 • โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

ตาก

 • โรงพยาบาลแม่สอด ราม
 • โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลบ้านตาก

นครปฐม

 • โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน
 • โรงพยาบาลเทพากร
 • โรงพยาบาลศาลายา
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม
 • โรงพยาบาลพุทธมณฑล
 • โรงพยาบาลนครปฐม
 • โรงพยาบาลสามพราน
 • โรงพยาบาลกำแพงแสน
 • โรงพยาบาลนครชัยศรี
 • โรงพยาบาลห้วยพลู
 • โรงพยาบาลบางเลน
 • โรงพยาบาลดอนตูม

นครราชสีมา

 • โรงพยาบาลสูงเนิน
 • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง 
 • โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์
 • โรงพยาบาลครบุรี
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โรงพยาบาลสีคิ้ว
 • โรงพยาบาลสีดา
 • โรงพยาบาลโนนสูง
 • โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี
 • โรงพยาบาลด่านขุนทด
 • โรงพยาบาลโนนไทย
 • โรงพยาบาลพิมาย
 • โรงพยาบาลลำทะเมนชัย

นครศรีธรรมราช

 • โรงพยาบาลนครพัฒน์ นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง
 • โรงพยาบาลนครคริสเตียน นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลนครพัฒน์ นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลนครินทร์
 • โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลปากพนัง
 • โรงพยาบาลพระพรหม
 • โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
 • โรงพยาบาลพรหมคีรี
 • โรงพยาบาลพิปูน
 • โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลชะอวด
 • โรงพยาบาลลานสกา

นราธิวาส

 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

นครสวรรค์

 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ
 • ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
 • โรงพยาบาลร่มฉัตร นครสวรรค์

นครพนม

 • โรงพยาบาลนาแก
 • โรงพยาบาลนครพนม

นครนายก

 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว องค์รักษ์
 • โรงพยาบาลนครนายก

นนทบุรี

 • โรงพยาบาลกรุงไทย
 • โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศร์
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 • โรงพยาบาลไทรน้อย
 • โรงพยาบาลนนทเวช

น่าน

 • โรงพยาบาลน่าน

บึงกาฬ

 • โรงพยาบาลโซ่พิสัย

บุรีรัมย์

 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม

ปทุมธานี

 • โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2
 • โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 • โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
 • โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
 • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
 • โรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์
 • โรงพยาบาลธัญบุรี
 • เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (โรงพยาบาลธัญบุรี)
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
 • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
 • โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
 • โรงพยาบาลปทุมเวช
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ประจวบคีรีขันธ์

 • โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
 • โรงพยาบาลบางสะพาน
 • โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
 • โรงพยาบาลทับสะแก
 • โรงพยาบาลปราณบุรี
 • โรงพยาบาลหัวหิน
 • โรงพยาบาลกุยบุรี
 • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลทับสะแก

ปราจีนบุรี

 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
 • โรงพยาบาลประจันตคาม
 • โรงพยาบาลนาดี
 • โรงพยาบาลบ้านสร้าง
 • โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
 • โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
 • โรงพยาบาลศรีมโหสถ
 • โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

ปัตตานี

 • โรงพยาบาลปัตตานี

พระนครศรีอยุธยา

 • โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา
 • โรงพยาบาลราชธานี
 • โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
 • โรงพยาบาลบางปะอิน
 • โรงพยาบาลพีรเวช
 • โรงพยาบาลราชธานี
 • โรงพยาบาลอุทัย
 • โรงพยาบาลบ้านแพรก
 • โรงพยาบาลวังน้อย
 • โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 • โรงพยาบาลผักไห่
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ(วาสนมหาเถร)
 • โรงพยาบาลท่าเรือ
 • โรงพยาบาลมหาราช
 • โรงพยาบาลบางปะหัน
 • โรงพยาบาลบางซ้าย
 • โรงพยาบาลบางไทร
 • โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
 • โรงพยาบาลเสนา

แพร่

 • โรงพยาาลแพร่-ราม
 • โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

พิษณุโลก

 • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • โรงพยาบาลชาติตระการ
 • โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 • โรงพยาบาลวัดโบสถ์
 • โรงพยาบาลเนินมะปราง
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 • โรงพยาบาลวังทอง
 • โรงพยาบาลบางระกำ
 • โรงพยาบาลพรหมพิราม
 • โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เพชรบูรณ์

 • โรงพยาบาลเพชรรัตน์
 • โรงพยาบาลบึงสามพัน
 • โรงพยาบาลหล่มสัก

เพชรบุรี

 • โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์
 • โรงพยาบาลท่ายาง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
 • โรงพยาบาลชะอำ
 • โรงพยาบาลเขาย้อย

พะเยา

 • โรงพยาบาลพะเยา
 • โรงพยาบาลพะเยา ราม

พิจิตร

 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
 • โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ศรีสุโข
 • โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

พังงา

 • โโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์
 • โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์

ภูเก็ต

 • โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ยะลา

 • โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
 • โรงพยาบาลสิโรรส
 • โรงพยาบาลกาบัง
 • โรงพยาบาลรามัน
 • โรงพยาบาลเบตง

ยโสธร

 • โรงพยาบาลยโสธร

มุกดาหาร

 • โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์แนชั่นแนล

มหาสารคาม

 • โรงพยาบาลเชียงยืน
 • โรงพยาบาลมหาสารคาม
 • โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แม่ฮ่องสอน

 • โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
 • โรงพยาบาลแม่สะเรียง
 • โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
 • โรงพยาบาลปางมะผ้า

ระนอง

 • โรงพยาบาลระนอง

ระยอง

 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 • โรงพยาบาลศรีระยอง
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง
 • สหคลินิกบูรพารักษ์(BRXG)
 • โรงพยาบาลมงกุฎระยอง

ราชบุรี

 • โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
 • โรงพยาบาลโพธาราม
 • โรงพยาบาลบ้านโป่ง
 • โรงพยาบาลบางแพ

ร้อยเอ็ด

 • โรงพยาบาลจังหาร
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ลพบุรี

 • โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
 • โรงพยาบาลชัยบาดาล
 • โรงพยาบาลพัฒนานิคม
 • โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 • โรงพยาบาลเบญจรมย์​ ลพบุรี

เลย

 • โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
 • โรงพยาบาลปากชม

ลำปาง

 • โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
 • โรงพยาบาลสบปราบ
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • โรงพยาบาลแจ้ห่ม
 • โรงพยาบาลเกาะคา
 • โรงพยาบาลห้างฉัตร
 • โรงพยาบาลงาว
 • โรงพยาบาลเเม่ทะ
 • โรงพยาบาลแม่เมาะ
 • โรงพยาบาลวังเหนือ
 • โรงพยาบาลเสริมงาม
 • โรงพยาบาลแม่พริก
 • โรงพยาบาลเถิน
 • โรงพยาบาลเมืองปาน

ลำพูน

 • โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
 • โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

สกลนคร

 • โรงพยาบาลรักษ์สกล
 • โรงพยาบาลสกลนคร

สงขลา

 • โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
 • โรงพยาบาลสงขลา
 • โรงพยาบาลเทศบาลนครหาดใหญ่
 • โรงพยายาลมิตรภาพสามัคคี
 • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 • โรงพยาบาลจะนะ
 • โรงพยาบาลสะเดา
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 • โรงพยาบาลนาหม่อม
 • โรงพยาบาลสิงหนคร
 • โรงพยาบาลรัตภูมิ
 • โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

สมุทรปราการ

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 3
 • โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
 • โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
 • โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่สินแพทย์ เทพารักษ์
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ
 • โรงพยาบาลบางพลี
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5
 • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลสําโรงการแพทย์
 • โรงพยาบาลบางนา 5

สมุทรสงคราม

 • โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

สมุทรสาคร

 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
 • โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลเอกชัย
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2
 • โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 • โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
 • โรงพยาบาลเจษฎา
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า
 • รงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา
 • โรงพยาบาลพานาซี พระราม2

สระแก้ว

 • โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ

สระบุรี

 • โรงพยาบาลหนองแค
 • โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
 • โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 • โรงพยาบาลพระพุทธบาท
 • โรงพยาบาลแก่งคอย
 • โรงพยาบาลบ้านหมอ
 • โรงพยาบาลสระบุรี
 • โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 • โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี

สิงห์บุรี

 • โรงพยาบาลสิงห์บุรี

สุพรรณบุรี

 • โรงพยาบาล ธนบุรี -อู่ทอง
 • โรงพยาบาลศุภมิตร
 • โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์
 • โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
 • โรงพยาบาลอู่ทอง
 • โรงพยาบาลดอนเจดีย์
 • โรงพยาบาล​ศรี​ประจัน​ต์​
 • โรงพยาบาลด่านช้าง
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 • โรงพยาบาลบางปลาม้า
 • โรงพยาบาลสามชุก
 • โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

สุรินทร์

 • โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)

สุโขทัย

 • โรงพยาบาลสุโขทัย

สุราษฏร์ธานี

 • โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
 • โรงพยาบาลบ้านตาขุน
 • โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 • โรงพยาบาลทักษิณ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
 • โรงพยาบาลเกาะพะงัน
 • โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาล เฟิร์สเวสเทอร์น

สตูล

 • โรงพยาบาลสตูล
 • โรงพยาบาลควนโดน

ศรีสะเกษ

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ

หนองคาย

 • โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ หนองคาย

อุดรธานี

 • โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา
 • โรงพยาบาลหนองแสง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 • โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
 • โรงพยาบาลวังสามหมอ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 • โรงพยาบาลอุดรธานี
 • โรงพยาบาลบ้านผือ
 • โรงพยาบาลหนองหาน
 • โรงพยาบาลเพ็ญ
 • โรงพยาบาลศรีธาตุ
 • โรงพยาบาลน้ำโสม
 • โรงพยาบาลกุดจับ
 • โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง

อุบลราชธานี

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี
 • โรงพยาบาลเขื่องใน
 • โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
 • โรงพยาบาลน้ำขุ่น
 • โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
 • โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
 • โรงพยาบาลวารินชำราบ
 • โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
 • โรงพยาบาลดอนมดแดง
 • โรงพยาบาลนาตาล
 • โรงพยาบาลสำโรง 
 • โรงพยาบาลนาเยีย
 • โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
 • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • โรงพยาบาลเขมราฐ
 • โรงพยาบาลบุณฑริก
 • โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
 • โรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
 • โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลโขงเจียม
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 • โรงพยาบาลนาจะหลวย
 • โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
 • โรงพยาบาลตาลสถม
 • โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
 • โรงพยาบาลกองบิน 21
 • โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า
 • โรงพยาบาลตระการพืชผล

อุตรดิตถ์

 • โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
 • โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

อุทัยธานี

 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

อ่างทอง

 • โรงพยาบาลอ่างทอง
 • โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

อำนาจเจริญ

 • โรงพยาบาลอำนาจเจริญ