ตลท.สั่ง DIMET เข้าข่ายกำกับการซื้อขายระดับ 2 มีผล 15 ก.ค.

ตลท.สั่ง DIMET เข้าข่ายกำกับการซื้อขายระดับ 2 มีผล 15 ก.ค.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง DIMET ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย-ติดแคชบาลานซ์ ส่วน TEAM ติดแคชบาลานซ์ ตั้งแต่ 15 ก.ค. - 4 ส.ค.64 ส่วนวอแรนต์ KWM-W1 มีผล 15 ก.ค. - 6 ส.ค.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย โดยหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายระดับ 1 หรือซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด (แคชบาลานซ์) ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ KWM-W1 มีผล 15 ก.ค. - 6 ส.ค.2564 และ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM มีผล 15 ก.ค. - 4 ส.ค.2564

ส่วนระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ (DIMET) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ DIMET-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ DIMET-W4 มีผล 15 ก.ค. - 4 ส.ค.