อยุธยาประกาศ 'เคอร์ฟิว' ห้ามออกนอกบ้าน 21.00 น.-04.00 น.

อยุธยาประกาศ 'เคอร์ฟิว' ห้ามออกนอกบ้าน 21.00 น.-04.00 น.

ผู้ว่าฯอยุธยา ออกประกาศ "เคอร์ฟิว" งดออกออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 21.00 น.-04.00 น. ห้างสรรพสินค้า-ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม ตามมาตรการป้องกันโควิดของรัฐบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 13-25 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความร่วมมือประชาชน และผู้ประกอบการ  ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 

โดยมีรายละเอียด ประกาศ "เคอร์ฟิว" ดังนี้
1. ขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00น. – 04.00 น.
2. ขอความร่วมมือร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย
หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น.

3. ขอความร่วมมือสนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดดำเนินการ
ไม่เกินเวลา 20.00 น.
4. ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการ ไม่เกินเวลา 20.00 น.
5. ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าในชุมชน/หมู่บ้าน ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. รวมถึงขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเปิดในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดดำเนินการในระหว่างเวลา 20.00 น. – 04.00 น.

6. ขอความร่วมมือให้งดการรับประทานอาหารร่วมกัน งดการจัดกิจกรรมทางสังคม ในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

โดยมีผลตั้งแต่วันนี้(13 ก.ค.) จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

162617259963

162617260444