ผู้ว่าฯ ขู่เดินทางเข้าเชียงใหม่ ใครฝ่าฝืนคำสั่งฟันทันที

ผู้ว่าฯ ขู่เดินทางเข้าเชียงใหม่ ใครฝ่าฝืนคำสั่งฟันทันที

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจไซต์งานบริเวณ 4 แยกศาลเด็กหลังสั่งปิดไซต์งาน 14 วัน ย้ำเข้มงวดกับการตรวจคัดกรองการเดินทางทุกช่องทาง เตือนใครฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ดำเนินคดีทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้ม จำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองที่เข้มงวด และขณะนี้ในจุดที่เป็นเส้นทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางสายการบิน ที่สนามบิน และทางบกที่สถานีขนส่ง รวมไปถึงสถานีรถไฟ และตามถนนสานหลัก ที่ได้มีการตั้งจุดตรวจที่จะสามารถคัดกรองผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ โดยต้องให้ดำเนินการลงทะเบียน CM-CHANA 

ส่วนในกรณีที่เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนมีภูมิคุ้มกันตามหลักทางการแพทย์ก็สามารถเดินทางเข้าได้ แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน นอกจากการลงข้อมูลใน CM-CHANA เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามสังเกตคอยดูอาการแล้ว ตอนนี้จำเป็นที่จะต้องมีการ Swab โดยมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางเข้ามา โดยการตั้งจุดตรวจ Swab ที่สนามบิน , สถานีขนส่งอาเขต โดยสามารถรับผู้เดินทางเข้ามาในเส้นทาง รวมไปถึงผู้เดินทางเข้ามาด้วยเส้นทางรถไฟ และรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งในจุดนี้ก็ได้รับการสนับสนุน และมีการคุมเข้มตั้งจุดตรวจ จุด Swab ให้กับผู้เดินทางเพื่อให้มาตรการในเรื่องของการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเป็นไปด้วยความเข้มข้น