กำแพงเพชร ขยาย รพ.สนาม 5 แห่ง รับผู้ป่วยที่เดินกลับบ้าน

กำแพงเพชร ขยาย รพ.สนามแห่งที่ 2 เพิ่ม 100 เตียง และในอีก 4 อำเภอ อีก 200 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในและนอกจังหวัดที่เดินทางกลับพื้นภูมิลำเนา ขณะที่ยอดผู้ป่วยยังเพิ่มทุกวัน

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือว่า covid-19 ที่จังหวัดกำแพงเพชร มีรายงานของผู้เสียชีวิตขณะนี้ 13 ราย เป็นกลุ่มสูงอายุและมีโรคประจำตัว เป็นชาย 8 ราย หญิง 5 ราย กำลังรักษาอยู่จำนวน 372 ราย โดยมียอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 713 ราย และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดกำแพงเพชร 264 ราย โรงพยาบาลสนาม 108 ราย โดยตลอดมาตั้งแต่วันที่ 6-12 ก.ค. 64มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 247 ราย ภายใน 1 อาทิตย์ ซึ่งก็มีผู้ป่วยชาวกำแพงเพชรที่เดินทางกลับจากต่างถิ่นมารักษาที่จังหวัดกำแพงเพชร และส่วนหนึ่งก็เป็นการแพร่ระบาดภายในพื้นที่

ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่ 17/ 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งเวลา 13.30 ถึง 17.00 น. ที่ห้องประชุมซุ้มกอชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พ.อ.ไมตรี ชูปรีชา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร (ท) นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ และบุคลากรสาธารณสุขทั้งจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแถลง สถานการณ์และมาตรการการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดโควิด-19

โดยมีประเด็นขยายโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ขึ้นในเขตพื้นที่เดียวกันกับแห่งที่ 1 คือภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีเตียงรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 100 เตียง นอกจากนี้ยังจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ อีก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองขลุง จำนวน 60 เตียง อำเภอพรานกระต่าย จำนวน 40 เตียง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 58 เตียง และอำเภอโกสัมพีนคร 50 เตียง เพื่อรองรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่ของตนเองในอนาคต ที่ประชุมได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนนำส่งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันแบบบูรณาการตามภารกิจของแต่ละหน่วยเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ความสำคัญในการรองรับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งที่อาศัยอยู่ในจังหวัด และผู้ที่เดินทางกลับจากการทำงานต่างจังหวัด หากเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดโดยให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยให้เพียงพอสำหรับชาวกำแพงเพชร

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้มีการปิดโรงเรียนทุกโรงเรียน งดการเรียนการสอนแบบ on site หรือแบบในห้องเรียน ทั้งจังหวัดรวมจำนวน 487 แห่ง โดยให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

ด้าน นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้พบผู้ติดเชื้อ covid- 19 สายพันธุ์เดลต้า ซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัด แต่ทุกรายอยู่ในการควบคุมดูแลของทีมแพทย์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการค้นหาผู้เสี่ยงสูงและไทม์ไลน์ และในสัปดาห์นี้ จังหวัดกำแพงเพชรจะได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกัน covid-19 ชนิด ซิโนแวคอีก จำนวน 7,800 โดส ชนิดแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 3,500 โดส ซึ่งจะจัดสรรฉีดให้แก่พี่น้องประชาชนตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ต่อไป