เอ็นจีโอจี้รัฐคุมราคา'Rapid Antigen Test'-จัดให้ฟรี

เอ็นจีโอจี้รัฐคุมราคา'Rapid Antigen Test'-จัดให้ฟรี

เอ็นจีโอ จี้ รัฐ จัด ‘Rapid Antigen Test’ตรวจโควิด-19ฟรี ควบคุมราคา  ต้องวางระบบกระจายชุดตรวจ-การดูแลคนมีผลบวกรองรับ หากติดเชื้อไม่มีอาการดูแลตัวเองที่บ้าน หากมีอาการตรวจยืนยัน RT-PCR

     เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564 นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และกรรมการหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  กล่าวว่า การที่รัฐจะอนุญาตให้ประชาชนสามารถตรวจหาโควิด-19 ได้ โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test  (แรปิด แอนติเจน เทสต์) เป็นเรื่องที่รัฐต้องจัดสรรให้ฟรี ไม่ควรมีการเก็บเงิน การตรวจหาโควิด -19เป็นชุดสิทธิประโยชน์ ในระบบหลักประกันสุขภาพ และเป็นบทบาทของรัฐที่ต้องกำกับควบคุมโรคระบาด ดังนั้น การตรวจต้องฟรี และมีแหล่งที่รัฐจัดซื้อได้ถูก ซึ่งในวันที่ 14 ก.ค. นี้ อนุกรรมการจัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สปสช. จะมีการประชุมเรื่องการจัดซื้อชุดตรวจแอนติเจน 

        “การตรวจนี้หลักการต้องฟรี เป็นสิทธิประโยชน์ ทุกคนเข้าถึงการตรวจได้โดยสะดวก ส่วนว่าถ้าคนจะไปหาซื้อด้วยตัวเองก็เป็นไปตามกำลังความสามารถ แต่รัฐต้องจัดฟรี อย่างเพียงพอ ที่สำคัญ ในส่วนที่จะเปิดให้ประชาชนซื้อใช้เอง ต้องเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งปกติก็เป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้ว แต่ในภาวะแบบนี้ต้องเป็นสินค้าที่ควบคุมทั้งคุณภาพและราคาด้วย"นายนิมิตร์กล่าว

        นายนิมิตร์ กล่าวด้วยว่า รัฐต้องมีการจัดสรรให้ฟรีในปริมาณที่เพียงพอก่อน และจัดระบบดีๆ บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องให้คนเดินมาหา ซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามีคนตามทะเบียนบ้าน ตามชุมชนต่างๆ สามารถจัดการได้ หากจะจัดการจริงๆ เช่น ชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกทม. นั้น จะมีผู้นำชุมชน มีอาสาสมัคร มีครัวเรือนชัดเจน ก็แจกตามจำนวนผ่านระบบอาสาสมัคร ส่วนชุมชนที่ยังไมได้ขึ้นทะเบียน ก็จะมีการออแกไนซ์ จัดการอยู่ โดยกรรมการชุมชนบางส่วนก็เข้าไป หมู่บ้านจัดสรรก็มีนิติบุคคลที่มีรายละเอียดลูกบ้านว่ามีกี่ครัวเรือน มีประชากรเท่าไหร่ หรือในบริษัท ที่ทำงานจะรู้จำนวนคน ก็จัดสรรตามจำนวนผ่านไปรษณีย์ เป็นต้น

       เมื่อตรวจที่บ้านแล้วคนที่มีผลบวกอาจจะมีความตกใจ อีกทั้งรัฐกำหนดว่าต้องมีการตรวจซ้ำด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR จะเกิดปรากฎการณ์ แห่ไปตรวจที่สถานพยาบาลเหมือนเดิม จะต้องจวางระบบแก้ปัญหานี้อย่างไร นายนิมิตร์ กล่าวว่า ต้องมีแผนรองรับการดูแลผู้ที่ตรวจแล้วผลเป็นบวกหรือผู้ที่ต้องตรวจซ้ำด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR  เพราะการตรวจแอนติเจนคือการตรวจหาชิ้นส่วนของไวรัส ที่จะบอกได้ว่าร่างกายเคยมีไวรัสเข้าไป หากตรวจเจอผลบวก ไม่มีอาการอะไร ก็ให้ทำระบบดูแลตัวเองที่บ้าน เป็น Home Isolation แต่ระบบนี้ต้องเข้มแข็งกว่านี้ มีคนมอนิเตอร์ ติดตาม มีการส่งยาฟ้าทะลายโจร ตามบ้านได้
     “ต้องบอกกับทุกคนให้ชัดว่า ในชุดตรวจที่ส่งไป หากตรวจแล้วมีผลบวก ต้องทำอะไรเป็นขั้นตอน 1,2,3,4 จะกักตัวที่บ้าน หรือในชุมชน (
Community Isolation) ที่ไหน อย่างไร ติดต่อใคร บอกให้ชัด ต้องมีการเตรียมการรองรับตรงนี้ด้วย ไม่ใช่ทำแค่ชุดตรวจอย่างเดียว  ส่วนถ้าเป็นบวกแล้วไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ก็ได้ ถ้ามีอาการจึงมาตรวจยืนยัน เพราะถ้าตรวจยืนยันวิธี RT-PCR ทุกรายจะไปตรวจแอนติเจนทำไม ไม่อย่างนั้นคนก็แห่เข้าไปตรวจแน่นที่รพ. หรือแล็ปเหมือนเดิม” นายนิมิตร์ กล่าว