โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

162600955751

วันนี้ (11 ก.ค.64) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

162600957550

162600962947

162600957698