สนพ.ส่องราคาก๊าซฯ ย้อนหลัง ชี้ปรับขึ้นรับความต้องการใช้

สนพ.ส่องราคาก๊าซฯ ย้อนหลัง ชี้ปรับขึ้นรับความต้องการใช้

สนพ. เผย ราคาก๊าซธรรมชาติ และ Spot LNG ช่วง 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564 ปรับเพิ่มขึ้น เหตุสำรองใช้ในฤดูร้อน

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.ได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร หรือ Spot LNG ช่วงระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 พบว่า ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.947 ดอลลาร์/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 13.453 ดอลลาร์/ล้านบีทียู จากราคาก๊าซในภูมิภาคยุโรปที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากอุปทานก๊าซฯ ทางท่อ และ LNG ลดลง

อีกทั้ง แนวโน้มต้นทุนการปล่อยคาร์บอนปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดจึงมีความต้องการใช้ก๊าซฯ สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ซื้อ LNG ในภูมิภาคเอเชียจำเป็นต้องปรับราคาเสนอซื้อเพิ่มขึ้นตาม เพื่อให้การเสนอขายเที่ยวเรือในเอเชียมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ ประกอบกับตลาดมีความต้องการซื้อ LNG เพิ่มเติมจาก Portfolio player และ trading house อีกทั้งบริษัท Utilities ยังมีความจำเป็นต้องจัดหา Spot LNG เพื่อสำรองใช้ในฤดูร้อน

162581698725

ขณะที่สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พบว่า ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนพฤษภาคม 2564  ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 7.2353 บาท/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 206.0231 บาท/ล้านบีทียู เนื่องจากราคา LNG และสัดส่วนการใช้ LNG สูงขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการก๊าซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

ส่วนราคา Spot LNG เฉลี่ย เดือนพฤษภาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก เดือนก่อน 2.0358 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 10.0321 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู ตามราคาก๊าซธรรมชาติและ LNG ในภูมิภาคยุโรปและตลาดมีความกังวลต่อการหยุดการผลิตจากเหตุขัดข้องทางเทคนิค และการขยายเวลาการซ่อมบำรุงของโครงการผลิตหลายแห่ง

162581700092

สำหรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 15 กรกฎาคม 2564 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ อยู่ที่ 14.31 บาท/กิโลกรัม สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบจ.) อยู่ที่ 18.31 บาท/กิโลกรัม 

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV ในเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 3,148 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 133.38 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 405 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 386 สถานี