โปรดเกล้าฯ ให้ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่ พระสงฆ์วัดสุทัศน์

โปรดเกล้าฯ ให้ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่ พระสงฆ์วัดสุทัศน์

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

162572086035

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชสิทธิวิมล โกศลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

162572087662

162572088256

162572086342