จ.เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งอีก 26 ราย 

จ.เชียงใหม่ ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งอีก 26 ราย 

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งป้อมรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดะะลอกใหม่ หลังตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่พุ่งอีก 26 ราย จับตาไซด์งานก่อสร้างโรงเรียนเอกชน หวั่นกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

ล่าสุด ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนา 250 เตียง ที่ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านาชาติฯ แล้ว เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียว และสีเหลือง ขณะนี้ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้แจ้งให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนัดฉีดวัคซีนใน “หมอพร้อม” วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2564 ที่ถูกเลื่อนไปนั้น ขอให้ท่านมารับการฉีดวัคซีนได้ ตั้งแต่วันนี้-8 กรกฎาคม 2564 โดยมีการสำรองวัคซีนแอสตราเซเนกาไว้เพียงพอตามรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้   

ดร.ทรงยศ  คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด เมื่อวันที่ 5 ก.ค. จำนวน 17 รายนั้น ในจำนวนนี้ ได้เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคกลุ่มซต์งานก่อสร้างโรงเรียนเอกชน เนื่องจากพบว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 3 ราย คือ CM 4281, 4284, 4292 ทั้งหมดเป็นเพศชาย โดย CM 4284 และ 4292 เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 

ส่วน CM 4281 เป็นผู้รับเหมาก่อนสร้าง เดินทางมาจากปทุมธานี และมัอาการในช่วงวันที่ 26-27 มิถุนายน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 4 กรกฎาคม ขณะนี้มีผู้เสี่ยงสูงอยู่ระหว่างรอผลการตรวจจำนวน 8ราย ซึ่งกลุ่มนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และหากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก จะถือเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้น