อภ. เร่งลงนามสัญญาซื้อขาย 'โมเดอร์นา' กับ บ.ซิลลิค

อภ. เร่งลงนามสัญญาซื้อขาย 'โมเดอร์นา' กับ บ.ซิลลิค

'องค์การเภสัชกรรม' (อภ.) เร่งลงนามสัญญาซื้อขายกับ 'บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด' หลัง อัยการสูงสุดส่งร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน 'โมเดอร์นา' มาในวันนี้

วันนี้ (5 ก.ค.64) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาว่า ต้องขอขอบพระคุณอัยการสูงสุดที่ได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเรียบร้อยแล้ว และส่งกลับมายังองค์การฯ อย่างรวดเร็ว หลังจากนี้จะได้เร่งดำเนินการลงนามกับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งอาจจะเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดเดิมไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม

หากโรงพยาบาลเอกชนจัดสรรยอดวัคซีนและงบประมาณมา แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้ผลิตยังยืนยันว่าจะส่งให้ได้อย่างเร็วคือ ในไตรมาส 4 ของปีนี้ แต่องค์การฯ จะได้พยายามเจรจาเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทจัดส่งมาให้ก่อน

162548676873


นพ.วิฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการเจรจาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นา ครั้งแรกนี้ เป็นยอดซื้อเบื้องต้นจำนวน 5 ล้านโดส และองค์การฯ ได้มีการเจรจาสำหรับยอดการซื้อในปีหน้าด้วยแล้ว ซึ่ง บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนผู้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียว กำลังพยายามจัดหาวัคซีนมาเพิ่มให้อีก รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ยืนยันว่าองค์การฯได้พยายามเจรจาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้วัคซีนจำนวนที่เพิ่มขึ้นและเร็วขึ้น