‘พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ’ ทูลเกล้าฯ ถวายเค้กช็อกโกแลต แด่ ‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

‘พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ’ ทูลเกล้าฯ ถวายเค้กช็อกโกแลต แด่ ‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

“พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” ทูลเกล้าฯ ถวายเค้กช็อกโกแลต แด่ ‘กรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

162539763669

วันนี้ (4 ก.ค.64) เพจ โครงการเกษตรอทิตยาทร เผยแพร่พระฉายาลักษณ์และข้อความว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปเข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ตำหนักทิพย์พิมาน .ปากช่อง .นครราชสีมา

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเค้กช็อกโกแลต ซึ่งทรงทำเองแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วย

162539763613