ง่ายนิดเดียว เติมเงิน G-Wallet ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง' เช็คเลย!

ง่ายนิดเดียว เติมเงิน G-Wallet ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง' เช็คเลย!

เริ่มแล้ววันนี้ ใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส3" ใครยังไม่รู้วิธีเติมเงิน G-Wallet รีบเช็คเลย!

เริ่มแล้ววันนี้ ( 1 ก.ค.64 ) สำหรับการใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส3ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยสามารถใช้จ่ายได้ทั้งการจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในลักษณะการร่วมจ่าย (Co-pay) กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยรัฐบาลจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 150 บาทต่อวัน ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้เราจ่ายเอง ทั้งนี้ไม่รวมสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบและบริการต่างๆ

ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งเฟส3 ได้เปิดรับสมัคร 31 ล้านสิทธิ ไม่จำกัดผู้ได้รับสิทธิรายเดิมในโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และคนละครึ่งเฟส 2 รวมทั้งผู้ไม่เคยรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ทว่าหลายคนอาจจะเป็นรายใหม่ และไม่เคยรู้วิธีเติมเงินเติมเงินเข้า G-Wallet มาก่อน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมวิธีเติมเงิน G-Wallet ซึ่งสามารถทำได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1.เติมเงินผ่าน Mobile Banking (แอพฯ ธนาคารต่างๆ) 

การเติมเงินเข้า "เป๋าตัง" ผ่าน Mobile Banking จะต้องเลือกที่เมนูชื่อแอพพลิเคชั่นธนาคาร (หมายเลข 1 ตามภาพ) 

162469379921

จากนั้นจะมี "รหัส G-Wallet ID สำหรับเติมเงิน" 15 หลัก โชว์ขึ้นมา จากนั้นจะต้องทำขั้นตอน ดังนี้

1. กดคัดลอก รหัส G-Wallet ID 15 หลัก

2. เมื่อกดคัดลอกรหัสแล้ว ให้เปิดแอพพลิเคชั่นที่เป็น Mobile Banking ที่ต้องการเติมเงิน ก่อนไปที่เมนู "เติมเงิน" จากนั้นเลือก "เติมเงินพร้อมเพย์" หรือ "E-Wallet" หรือบางธนาคารใช้ชื่อเมนูว่า "PromtPay e-Wallet"

3. นำรหัส G-Wallet ID ที่คัดลอกไว้แล้วไปวางในช่อง E-Wallet ID และใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติม และคลิกเติมเงินตามปกติ เป็นอันเรียบร้อย

ข่าวที่เหี่ยวข้อง 

รีบเช็คก่อนใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง' แอพเป๋าตัง ขึ้นแบบไหนต้องยืนยันตัวตน

'ถุงเงิน' รับเงิน 'คนละครึ่งเฟส3' จะได้ 'เงินเข้าบัญชี' วันไหน ตรวจสอบอย่างไร ?

'คนละครึ่งเฟส 3' อย่าลืม 'ยืนยันตัวตน' ทำได้ผ่านตู้ ATM สีเทากรุงไทย ไม่ยาก!

2. เติมเงินผ่าน QR code พร้อมเพย์ 

1. เลือกเมนู "เติมเงินเข้า G-Wallet"

2. เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงิน 

3. เลือกเมนู "QR พร้อมเพย์" (หมายเลข 2 ตามภาพ)

4. กดบันทึกรูป QR พร้อมเพย์ ลงในโทรศัพท์มือถือ

5. เปิดแอพพลิเคชั่นธนาคารที่มีเพื่อเติมเงิน โดยเลือกเมนู "สแกน" หรือ "สแกนจ่าย"

6. คลิกกดที่ปุ่มรูปภาพ เลือก QR พร้อมเพย์ ที่บันทึกไว้ในมือถือของคุณ แล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการและทำการเติมเงินปกติ 

162469392235

3.เติมเงินผ่านตู้ ATM สามารถเติมเงินเข้า "เป๋าตัง" เพื่อใช้ในโครงการ "คนละครึ่ง3" ผ่านตู้ ATM ได้ 7 ธนาคาร ได้แก่

- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารธนชาต
- ธนาคารทหารไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ แต่ละธนาคารจะมีขั้นตอนการเติมเงินผ่านตู้ ATM แตกต่างกันไป ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมาให้ดู 1 ธนาคาร โดยมีขั้นตอน ดังนี้

162469430819

1. เลือกเมนู "เติมเงินเข้า G-Wallet"

2. เลือก "ตู้ ATM" (หมายเลข 3 ตามภาพ)

3. เลือกประเภทบัญชี

4. เลือก "เติมเงินพร้อมเพย์"

5. กดหมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และจำนวนเงินที่ต้องการลงไป

6. ตรวสอบข้อมูล

7. เลือกยืนยันการทำรายการ

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชนจากโครงการคนละครึ่ง คือ รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิคนละครึ่งไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ ไม่มีหักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน และใช้จ่ายได้ตั้งแต่ เวลา 06.00 - 23.00 น. ทั้งนี้สามารถรับสิทธิผ่านแอปฯเป๋าตัง และใช้จ่ายตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.64