ตลท.สั่ง ARIP ติดแคชบาลานซ์- ขยายเวลาคุม EFORL-SABUY ถึง 20 ก.ค.64

ตลท.สั่ง ARIP  ติดแคชบาลานซ์- ขยายเวลาคุม EFORL-SABUY ถึง  20 ก.ค.64

ตลท. สั่ง ARIP โดน Cash Balance ตั้งแต่ 30มิ.ย.-20 ก.ค. 64 พร้อมขยายเวลา EFORL โดน Cash Balance และขยายเวลากำกับการซื้อขาย ของ SABUY และ SABUY-W1 ถึง 20 ก.ค. เช่นกัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ได้ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 :   Cash Balance ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 2564 ถึง  20 ก.ค. 2564 ได้แก่ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  หรือ ARIP และขยายช่วงดำเนินการจาก  ตั้งแต่ 9 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 64 เป็น30 มิ.ย. 2564 ถึง 20 ก.ค. 2564 ได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL

นอกจากนี้ยัง ขยายเวลากำกับหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 2564 20 ก.ค. 2564  ได้แก่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 SABUY-W1