นครศรีธรรมราช พบเชื้อมัรกัสยะลาเป็นสายพันเบต้าแอฟริกาใต้-เดินทางมาจาก 4 จว.ใต้ กักตัว 21 วัน

สธ.นครศรีธรรมราช ยืนยันการพบเชื้อในคลัสเตอร์มัรกัศยะลาที่นครศรีธรรมราชเป็นสายพันธ์เบต้าแอฟริกาใต้ รอตรวจสอบซ้ำกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุผู้เดินทางจาก 4 จังหวัดใต้ กักตัว 21 วัน

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่อนามัยกองอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากพูน ยังคงปิดทางเข้าออกชุมชนมัสยิดนารุลนาฮีม หรือมัสยิดปากพูนใต้ หมู่ 9 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันการเข้า-ออกชุมชน โดยชุมชนนี้พบการติดเชื้อของนักเรียนจากศูนย์ฮาฟิศมัรกัสยะลา ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนต้องกักตัวเองอยู่ในพื้นที่ห้ามออกจากพื้นที่ และห้ามผู้อยู่นอกชุมชนเข้ามาในพื้นที่อย่างเด็ดขาด หากมีการนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ต้องมาฝากไว้ยังจุดรับส่งของที่เจ้าหน้าที่จัดไว้เท่านั้น บรรยากาศบ้านเรือนต่างปิดเงียบ เช่นเดียวกับมัสยิดที่ปิดการประกอบศาสนกิจทุกวันจนถึงวันที่ 25 มิ.ย. 64

นายณรงค์ อนันทขาล อิหม่ามมัสยิดดารุลนาฮีม เปิดเผยว่า วงการปิดชุมชนแรกๆ นั้นยอมรับว่าชาวบ้านในชุมชนรู้สึกตึงเครียด แต่เมื่อเข้าใจสถานการณ์ชาวบ้านในชุมชนต่างให้ความร่วมมือและยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นและเริ่มดีขึ้นมาก เราต้องให้คอเต็ป บิหล่านที่คุมมัสยิดทำความเข้าใจ นอกจากนั้นการพบเชื้อกลายพันธ์ที่มากับนักเรียนจากยะลาเป็นเร่องน่าตกใจและยินดีปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อความปลอดภัยยินขยายเวลากักตัวตามการกำหนดของการควบคุมโรคพร้อมให้ความร่วมมือ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานว่า ได้มีการแจ้งผลการตรวจพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 จากตัวอย่างนักเรียนจากศูนย์ฮาฟิศมัรกัสยะลา ที่ติดเชื้อในนครศรีธรรมราช ทั้ง 8 ราย โดยได้รับผลตอบกลับมาว่าเป็นเชื้อสายพันธ์เบต้าแอฟริกาใต้ และได้นำตัวอย่างส่งตรวจซ้ำที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อความถูกต้องตรงกัน

อย่างไรก็ตาม ในการพบเชื้อเบต้าแอฟริกาใต้ในนครศรีธรรมราช ถือเป็นการพบครั้งแรกที่มาจากกลุ่มนักเรียนจากภาคใต้ตอนล่าง สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ออกแนวทางให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 4 จังหวัดภาคใต้ มานครศรีธรรมราชต้องทำการกักตัว 21 วันเป็นอย่างน้อย เนื่องจากพบว่าเชื้อชนิดนี้มีระยะเวลาในการฟักตัวยาวนานมากขึ้น มีการตรวจพบบางรายในวันที่ 14 หรือวันที่ 15 ของการกักตัว และเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ยะลา และ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างเร่งด่วน เนื่องจากพบว่ามีการแจ้งรายชื่อนักเรียนจากฮาฟิศมัรกัสยะลา ที่เดินทางมานครศรีธรรมราชเพียง 11 คน แต่เจ้าหน้าที่พบว่ามีเพิ่มอีก 5 คนที่เดินทางมาแต่ไม่ได้แจ้ง ทั้ง 16 คน กระจายอยู่อยู่ใน อ.เมือง อ.ท่าศาลา อ.พรหมคีรี และ อ.หัวไทร ซึ่งที่ อ.หัวไทร มีการแพร่ระบาดออกไป ขณะนี้พบว่าในอำเภอหัวไทรมีการติดเชื้อไปถึงแม่ของนักเรียนและแม่ได้ไปแพร่ต่อให้กับลูกค้าอีก 2 ราย เป็นวงการระบาดที่ 2 ส่งผลให้ขณะนี้มียอดรวมนักเรียนมัรกัศติดเชื้อ 8 ราย และกลุ่มที่สัมผัสรับการแพร่เชื้ออีก 3 ราย เฉพาะคลัสเตอร์มัรกัสที่พบในนครศรีธรรมราชรวมแล้ว 11 ราย ส่วนคลัสเตอร์โรงงานทองคำเปลว ยังพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบการแพร่ระบาดไปสู่ครอบครัวของกลุ่มแรงงานที่ติดเชื้อ