ทร.จัด กิจกรรม 'กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19' ถวายเป็นพระราชกุศล

ทร.จัด กิจกรรม 'กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19' ถวายเป็นพระราชกุศล

กองทัพเรือ จัดกิจกรรม 'กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19' ถวายเป็นพระราชกุศลตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด - 19

23 มิ.ย.2564 เนื่องในโอกาสมหามงคล ห้วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564 กองทัพเรือ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย กองทัพเรือจัดรถครัวสนาม ได้จัดทำอาหารกล่อง และน้ำดื่ม สมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค นำไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564ในวันนี้ พลเรือเอก ภราดร พวงแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ขอชาติทางทะเล (ศรชล.) นำคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือใน ศรชล. ร่วมมอบอาหารและน้ำดื่ม พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้แทนชุมชนเขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่ นำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีดำริให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ จัดรถครัวสนาม ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วยดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกเข้าแจกจ่ายในหลายชุมชนหลายพื้นที่ เพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ที่มีการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจะปฏิบัติภารกิจในการประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด จะคลี่คลาย

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว กองทัพเรือ ยังได้ร่วมกับ สภากาชาดไทย ช่วยคนไทยรับมือ COVID – 19 ในการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 แบบ New normal ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่จะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ร่วมบริจาค โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์
0 - 2475 - 3081 หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต หมายเลขบัญชี 115 – 2 – 50386 – 6 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47” และธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 660 - 4 - 17792 - 0 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47”