นายกฯ สั่ง สธ.เตรียมเตียงรับผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง

นายกฯ สั่ง สธ.เตรียมเตียงรับผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง

นายกฯ สั่ง สธ.เตรียมเตียงรับผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง เน้นจัดหาวัคซีนให้เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์