‘คลัง’ ชวนลงทะเบียน ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ เปิดสูตรคำนวณ e –Voucher

‘คลัง’ ชวนลงทะเบียน ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ เปิดสูตรคำนวณ e –Voucher

“คลัง” ชวนลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เผยมีปชช.ลงทะเบียนแล้ว 1.97 แสนราย พร้อมเปิดสูตรคำนวณ e –Voucher 7,000 บาท

ความคืบหน้าของการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ในช่วงเช้าของการเปิดรับลงทะเบียนวันแรก วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนจำนวน 197,689 คน จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

โดยสามารถลงทะเบียนได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวันจนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์  www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทั้งนี้ ประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน (ลงทะเบียน 1 เบอร์โทรศัพท์ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน) อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

162427536437

หากผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ประสงค์รับสิทธิตามโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการดังกล่าวผ่าน g-wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น.

โดยถือเป็นการสละสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 และจะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

162427536273

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" รัฐบาลจะสนับสนุนเป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Voucher) เมื่อประชาชนใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่

 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ผ่าน g-wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม –30 กันยายน 2564 เวลา 06.00 น. – 23.00 น. โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
 • ยกเว้น สินค้าบางประเภท เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) สินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า) 

162427536348

วงเงินใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ e - Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน ซึ่งยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ  e - Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

 • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1 - 40,000 บาทแรก ได้รับ e - Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน
 • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 40,001 - 60,000 บาท ได้รับ e -Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน
 • สิทธิ e -Voucher จะคืนเป็นวงเงินเข้าใน  g - Wallet ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายด้วย e -Voucher ที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้เช่น ยอดใช้จ่ายของเดือนกรกฎาคมจำนวน 20,000 บาท จะได้รับ e - Voucher ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 จำนวน 2,000 บาท เป็นต้น

162427568388

ตัวอย่างการคำนวณ e – Voucher จากยอดใช้จ่ายรวม 45,000 บาท

ยอดใช้จ่าย (บาท)    ร้อยละ e - Voucher    e – Voucher ที่ได้รับ (บาท)
20,000    ร้อยละ 10 x (20,000)    2,000
25,000    ร้อยละ 10x (20,000)    2,000
ร้อยละ 15 x (5,000)    750
ยอดรวม 45,000    4,750

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด ได้แก่

 • ร้านค้าทั่วไป
 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ร้านธงฟ้า
 • ร้าน OTOP
 • ผู้ประกอบการบริการนวด
 • สปา
 • ทำผมทำเล็บ

ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. – 22.00 น.เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือสาขาธนาคารกรุงไทยฯ โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. มีจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 34,315 ราย

โฆษกกระทรวงการคลังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการช้อปดีมีคืนที่ให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อช่วงปลายปี 2563 (วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนั้น ประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3503 3516 3506 3502 3536 3515
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122