'ซิโนฟาร์ม' มาแล้ว! เปิดขั้นตอนเช็ควัคซีนที่ได้รับจัดสรร สำหรับ 'องค์กร-บริษัท'

'ซิโนฟาร์ม' มาแล้ว! เปิดขั้นตอนเช็ควัคซีนที่ได้รับจัดสรร สำหรับ 'องค์กร-บริษัท'

"ซิโนฟาร์ม" เดินทางจากจีนมาถึงไทยแล้ว "องค์กร-บริษัท" ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนนี้ สามารถเช็คขั้นตอนล็อกอินเข้าใช้งานระบบ ได้ที่นี่!

20 มิ.ย. 64 ต้อนรับการมาของ วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรก 1 ล้านโดส ที่ถูกจัดส่งถึงไทยแล้วในวันนี้ โดยขณะนี้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คาดว่าจะเริ่มกระจายได้ภายในสัปดาห์นี้ และดีเดย์ฉีดพร้อมกันทั่วประเทศ 25 มิ.ย.นี้ ซึ่งถือเป็นกำหนดการที่ องค์กรหรือบริษัท หลายแห่งกำลังตั้งตาคอยว่า หน่วยงานตนจะได้รับการจัดสรรวัคซีนมากน้อยเพียงใดในรอบนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 'ซิโนฟาร์ม' 1 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว! พร้อมฉีดทั่วประเทศ 25 มิ.ย.นี้

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสำหรับองค์กร/บริษัทที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 มีดังต่อไปนี้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า

1. ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านขององค์กรจากอีเมลผู้บริหารสูงสุด และเข้าล็อคอินใช้งานในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนผ่านทางเว็บไซด์: https://vaccine.cra.ac.th คลิกเลือกเมนู “2. ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน”

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

2. เมื่อเข้าสู่ระบบในหน้าหลัก ท่านจะได้รับทราบจำนวนวัคซีนที่องค์กรได้รับการจัดสรร จำนวนวัคซีนที่บริจาคเพิ่มจำนวนไม่น้อยกว่า 10% และรวมจำนวนเงิน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

3. ไปที่เมนู “ข้อมูลองค์กร” ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการทำข้อตกลงอิเล็กทรอนิกส์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

4. ไปที่เมนู “คำขอรับจัดสรร” ยืนยันจำนวนวัคซีนที่องค์กรได้รับการจัดสรร และจำนวนวัคซีนที่บริจาคอีกครั้ง (แก้ไขจำนวนโดสบริจาคได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10% จากยอดที่ได้รับจัดสรร) และดำเนินการโอนเงินเต็มจำนวนภายในกำหนด 3 วันทำการ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าระบบ และกดปุ่มยืนยันการโอนเงิน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

5. เลือก “สถานพยาบาล” ที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ แนะนำให้องค์กรติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่เลือกเพื่อให้โรงพยาบาลดังกล่าวตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีน และกดปุ่ม “เลือก” เพื่อเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลไปยังหน้ายอมรับเงื่อนไขการบริหารและจัดสรรฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการทำข้อตกลงการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

6. กดปุ่ม ยอมรับเงื่อนไขการบริหารและจัดสรร ในกรณีองค์กรท่านเลือกมากกว่า 1 สถานพยาบาลท่านจะเห็นว่ามีข้อตกลงหลายฉบับท่าน จะต้องลงนามในข้อตกลงสำหรับแต่ละสถานพยาบาล ทั้งนี้ หากดำเนินการลงนามแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

7. เลือกสถานที่จัดส่งและจำนวนโดส ในเมนู “คำขอรับจัดสรร” โดยสามารถกำหนดรอบการจัดส่งวัคซีนตามจำนวนคนที่ได้รับการจัดสรรเพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลที่ลงนามยอมรับเงื่อนไขกับองค์กรเรียบร้อยแล้ว กรณีมีมากกว่า 1 โรงพยาบาล ให้องค์กรกำหนดสัดส่วนจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลที่ประสานงานไว้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

8. อัพโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตาม format xls. ทั้งนี้ สามารถแก้ไขรายชื่อและอัพโหลดได้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันนัดหมายการฉีดกับสถานพยาบาล

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ขั้นตอนสำหรับโรงพยาบาลเอกชน

ขั้นตอนสำหรับโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อท่านได้รับการประสานงานติดต่อจากองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม”

1. ตรวจสอบ Username และ Password เพื่อเข้าถึงระบบการใช้งานขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกของโรงพยาบาลท่านผ่านอีเมลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้

2. เข้าสู่ระบบทางหน้าเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th กดเลือกเมนู “สำหรับโรงพยาบาลผู้ให้บริการฉีดวัคซีน” ใส่ Username และ Password ที่ได้รับแจ้ง เพื่อเข้าตรวจสอบจำนวนข้อตกลงที่รอการลงนามร่วมกับองค์กรที่เลือกสถานพยาบาลของท่านเป็นผู้ให้บริการฉีดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลสถานพยาบาลประกอบการลงนามข้อตกลง โดยมีรายละเอียดที่ต้องกรอกข้อมูลยืนยัน ดังนี้
- ชื่อสถานพยาบาล
- ที่อยู่
- เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล

3. กดลงนามในข้อตกลงการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกร่วมกับทางองค์กร/บริษัทที่เลือกสถานพยาบาลของท่านเป็นผู้ให้บริการผ่านระบบลงนามอิเล็กทรอนิกส์
*อัตราค่าบริการฉีดและวันนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนให้โรงพยาบาลของท่านประสานแจ้งกับทางองค์กรได้โดยตรง ทั้งนี้ หากลงนามแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการจัดส่งวัคซีนให้แก่สถานพยาบาลตามจำนวนที่องค์กรได้รับการจัดสรร โดยสถานพยาบาลจะต้องดำเนินการตรวจรับวัคซีนทันทีที่ได้รับมอบและต้องเก็บรักษาวัคซีนในตู้เก็บที่คงอุณหภูมิ 2-8 องศา โดยจะติดต่อประสานงานไปยังเภสัชกรที่ท่านลงทะเบียนแจ้งไว้ในระบบให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลการรับมอบ จัดเก็บรักษา ทำลาย และส่งวัคซีนที่ไม่ได้ใช้กลับคืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

องค์กรที่ยังไม่ได้รับอีเมลรหัสทำอย่างไร

สำหรับองค์กรและบริษัทที่ตรวจสอบสถานะการจัดสรรวัคซีนที่ https://vaccine.cra.ac.th และได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมลเพื่อรับรหัส log in เข้าระบบลงทะเบียน โปรดตรวจสอบที่กล่อง Junk mail ของท่าน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

หากไม่พบอีเมลจากราชวิทยาลัยฯ แจ้ง ศูนย์ประสานงานวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02 579 6000 ต่อ 7016 หรือ 064 217 5520
- ด้านข้อมูลโครงการวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม โทร. 02 576 6833-35

ด้าน ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ค Nithi Mahanonda ระบุว่า องค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร Sinopharm แล้วแต่ยังไม่ได้อีเมล ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่ากรอกชื่ออีเมลตัวเองผิดหรือไม่ เนื่องจากพบว่ามีหลายหน่วยงานใส่ชื่ออีเมลผิดมา เช่น [email protected] [email protected] xx @server