‘อันโตนิโอ กูเตอร์เรส’ นั่งเลขาฯ UN ต่อสมัยที่ 2

‘อันโตนิโอ กูเตอร์เรส’ นั่งเลขาฯ UN ต่อสมัยที่ 2

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ลงมติ "อันโตนิโอ กูเตอร์เรส" เป็นเลขาฯ UN ต่ออีกสมัย 2

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีมติเอกฉันท์ให้นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 ในวันนี้

ขณะนี้ นายกูเตอร์เรสอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นปีสุดท้ายของวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปีสมัยแรก

นายกูเตอร์เรสได้ลงแข่งขันในวันนี้ โดยไม่มีผู้อื่นเสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งแต่อย่างใด

ที่ผ่านมา ผู้ที่เป็นเลขาธิการสหประชาชาติมักได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2