เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติ 'กรมพระศรีสวางควัฒนฯ' ในโอกาสถวายพระสมัญญา ‘สิริศิลปิน’

เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติ 'กรมพระศรีสวางควัฒนฯ' ในโอกาสถวายพระสมัญญา ‘สิริศิลปิน’

คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการ “สิริศิลปิน” และโครงการการแสดงผลงานของศิลปินไทยและนานาชาติ ประชุมติดตามความคืบหน้า เตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ " และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นปลายปี 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา

162349343885

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 ที่หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการ “สิริศิลปิน” และโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021

162349344774

มีผู้แทนจากหอศิลป์พิมานทิพย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดงานนิทรรศการ “สิริศิลปิน และโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 จากเดือนกรกฎาคม ไปจนปลายปีพุทธศักราช 2564

162349346349

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “สิริศิลปิน”และ สัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” ซึ่ง นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นผู้ออกแบบ ได้รับพระราชทานพระวินิจฉัยจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แล้ว นอกจากนั้น ยังได้พระราชทานตราสัญลักษณ์ สำหรับโครงการดังกล่าวที่สื่อความหมายถึง พระอัจฉริยะภาพของพระองค์ในการบูรณาการศาสตร์ และศิลป์ ทั้งสองแขนงให้เกื้อกูลกัน จนเป็นผลงานที่ประจักษ์

162349355959

การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ (International Thailand Biennale, Korat 2021) ซึ่งจะจัดขึ้น ในปลายปี 2564 จะจัดขึ้นในพื้นที่ 3 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ และ อำเภอพิมาย

162349353864

ภายในงาน จะอัญเชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดแสดง พร้อมทั้งเชิญผลงานศิลปะของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติที่ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 (International Thailand Biennale,(เบียน-นา-เล่) Korat 2021) นี้ด้วย

162349358314

162349357282

162349356891

162349360220