เช็คด่วน 'นนท์พร้อม' นัดชาวนนทบุรี 'ฉีดวัคซีนโควิด' ที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

เช็คด่วน 'นนท์พร้อม' นัดชาวนนทบุรี 'ฉีดวัคซีนโควิด' ที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

แจ้งเตือน เช็คด่วน "นนท์พร้อม" นัดชาวนนทบุรี "ฉีดวัคซีนโควิด" ที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี แจ้งประกาศด่วน สำหรับผู้ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 หรือ ฉีดวัคซีนโควิด ผ่านระบบ "นนท์พร้อม" ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม นอกโรงพยาบาล จังหวัดนนทบุรี

โปรดตรวจสอบนัดหมาย เพื่อรับการฉีดวัคซีน Sinovac ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564

ตรวจสอบรายชื่อในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ที่ www.นนท์พร้อม.com  เลือกเมนูตรวจสอบชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนจังหวัดนนทบุรี
หรือคลิกลิงค์ https://moph.cc/hv5LT3zGS 

รับการฉีดวัคซีน วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (เวลาตามระบบแจ้ง)

ขอให้มาตามเวลานัดหมาย โดยมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing และกรุณานำปากกาส่วนตัวมาเพื่อกรอกแบบฟอร์มยินยอมการรับวัคซีนโควิด-19 ลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อ เพื่อความปลอดภัย

หมายเหตุ เฉพาะ 13,000 ท่าน ที่จะได้รับแจ้งนัดหมายฉีดวัคซีนโดยแจ้งวัน เวลา สถานที่ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้วันนัดหมายเพื่อรับวัคซีน ทางระบบจะดำเนินการกำหนดลำดับคิวในการรับวัคซีนไว้ตามศูนย์ฉีดวัคซีนที่ท่านเลือก ตามลำดับก่อนหลังที่ลงทะเบียน

ทั้งนี้ขอให้รอประกาศจากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และเพจสสจ.นนทบุรี เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนจะรีบแจ้งวันนัดให้ท่านทราบต่อไป

162345933150